marți, 26 noiembrie 2013

Mutarea Punctului de lucru nr. 1 al CAR

Joi, 05.12.2013, se reiau activitatile cu publicul in noua locatie  din Bucuresti, str. Pajurei, nr. 13, Sector 1 (in cladirea in care functioneaza si Directia Taxe si Impozite Sector 1 Bucuresti).

Mijloace de transport in comun: troleibuzele 65 si 86 (statia Faurei) sau la circa 200-300 m de mers pe jos cu autobuzele  331, 331 bis si 112 (statia Jiului), Metrou (statia Jiului).

vineri, 8 noiembrie 2013

Inceperea activitatii CAR la punctul de lucru nr. 2- PALATUL CFRIn baza atributiilor statutare, Comitetul Director decide:

1.      CAR "Coeziunea Sociala" isi incepe activitatea si la punctul de lucru nr. 2, situat in Bd, Dinicu Golescu, Palatul CFR, Intrarea C, Parter, cu data de 11.11.2013.
2.      Programul de lucru cu publicul se stabileste astfel:
                  LUNI - JOI, intre orele 14.00-16.30

PRESEDINTELE CAR,
FLOREA VICTOR-VASILE

vineri, 1 noiembrie 2013

O carte in atentia tuturor caselor de ajutor reciproc din Romania

Prin amabilitatea Federatiei Nationale "Omenia", CAR "Coeziunea sociala" a  intrat in posesia unei lucrari valoroase: "Managementul asociatiei casa de ajutor reciproc a pensionarilor", lucrare pe care o prezentam cu placere si pe care o putem pune la dispozitia celor interesati, la sediul nostru central.
Lucrarea este alcatuita din 13 capitole, astfel:

 1. Cultura organizationala
 2. Masuri organizatorice pentru functionarea eficienta si in siguranta a Asociatiei CARP
 3. Redactarea, clasificarea, circulatia, clasarea, pastrarea si arhivarea documentelor
 4. Comunicarea interna si relatiile publice
 5. Managementul resurselor umane
 6. Managementul economico-financiar
 7. Resursele financiare
 8. Ajutoarele rambursabile si nerambursabile
 9. Tehnici de evaluare a rezultatelor activitatii Asociatiei CARP
 10. Controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune
 11. Asistenta sociala
 12. Statutul de utilitate publica a Asociatiei CARP
 13. Compendiu legislativ
"Managementul asociatiei casa de ajutor reciproc a pensionarilor" se adreseaza in primul rand structurilor alese - Comitetul Director, Comisia de Cenzori, si persoanelor cu functii de conducere, executive, sefi de departamente, servicii, birouri din cadrul acestor asociatii, cu scopul de a le pune la dispozitie un set de instrumente de lucru necesare unui bun management.
Tinand seama de evolutia asociatiilor de pensionari de-a lungul timpului, mai cunoscuta fiind Legea Marzescu din anul 1924, si prefigurand evolutia viitoare, lucrarea pune la dispozitia celor interesati date, informatii si variante de documente si organizare, conducere si desfasurare a activitatii in contextul actual in care ponderea functiei de protectie sociala a statului este supusa manifestarii tendintelor de evolutie de la statul social la statul eficient.
Din analiza situatiei economice a populatiei si studiind comportamentul uneori discretionar al bancilor, CAR Coeziunea Sociala vine nu numai in sprijinul pensionarilor ci si in cel al salariatilor  sau persoanelor fizice autorizate cu venituri modeste, care, economisind lunar sume mici, vor putea imprumuta sume de pana la 20.000 de lei, cu dobanzi mult mai mici decat la orice banca din lume.
 Deoarece forta si eficienta unei Case de Ajutor Reciproc este direct proportionala cu numarul membrilor sai, va asteptam sa economisiti banii alaturi de noi, pentru a putea accesa, la nevoie, imprumuturi la dobanzi superavantajoase.
Asa cum a tinut sa sublinieze, in repetate randuri, presedintele CAR "Coeziunea Sociala", dl. General de Brigada (in rezerva) FLOREA VICTOR-VASILE, specialist in finante  cu o indelungata si apreciata activitate in cadrul Ministerului Apararii Nationale, citez:
"Casa de Ajutor Reciproc "Coeziunea Sociala" a luat fiinta in scopul crearii intre membrii sai a unui sistem de ajutor financiar reciproc care se realizeaza prin inscrierea in Statutul CAR si in Regulamentul de acordare a imprumuturilor si ajutoarelor a unor conditii minime, numai in beneficiul membrilor CAR, dupa principiul sau zicala romaneasca "Prietenul la nevoie se cunoaste!", si nu pentru realizarea unor castiguri in favoarea celor care gestioneaza activitatea CAR. Veniturile CAR sunt minime si se vor folosi numai pentru functionarea CAR "Coeziunea sociala", iar in cazul constituirii unor rezerve financiare, acestea se vor directiona catre ajutorarea unor membri CAR aflati in situatii financiare dificile sau pentru rezolvarea unor probleme familiale urgente."

Lt. Col. (r) Dumitru Rinciog
Consilier de imagine al CAR "Coeziunea Sociala", directional pentru membrii din sindicatele si ONG-urile componente ale Consiliului National al Societatii Civile

luni, 21 octombrie 2013

DECIZIE
cu privire la inceperea activitatii CAR

In baza atributiilor statutare, Comitetul Director al CAR decide:

1.      CAR "Coeziunea Sociala" isi incepe activitatea cu data de 22.10.2013.
2.      Programul de lucru cu publicul se stabileste astfel:

a.       La punctul de lucru nr. 1 "Casa Presei", la sediul central al SCMD - Bd. Poligrafiei, nr. 4, Sector 1, Bucuresti. Program  zilnic de incasare si secretariat, L-V, intre orele 09.00-15.00;
b.      La punctul de lucru nr. 2,"Palatul CFR", Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1 Bucuresti, programul de lucru se va stabili ulterior, dupa amenajarea spatiului de lucru.
c.       Pana la deschiderea celui de-al doilea punct de lucru inscrierile in CAR se vor face numai la Punctul de lucru nr. 1 (Casa Presei).


Data adoptarii deciziei: 21.10.2013

MEMBRII COMITETULUI DIRECTOR

sâmbătă, 19 octombrie 2013

Comunicat

Luni, 21.10.2013, se va desfasura sedinta Comitetului Director al CAR. La ordinea de zi sunt programate a fi discutate si aprobate masurile organizatorice necesare pentru ca CAR Coeziunea Sociala sa poata primi membri incepand cu 22.10.2013.
Cei interesati sunt invitati sa urmareasca concluziile acestei sedinte, ce vor fi difuzate printr-un comunicat in cursul aceleiasi zile.

PRESEDINTELE CAR,
Gl. Bg. (r) Florea Victor-Vasile

miercuri, 18 septembrie 2013

Hotararea Comitetului Director al CAR privind infiintarea punctelor de lucru in localitatile din tara

 1. In situatia in care in aceeasi localitate  sunt inscrisi in CAR "Coeziunea Sociala" cel putin 30 de membri, la intiativa oricarui membru al CAR, se poate convoca adunarea generala a membrilor CAR din localitatea respectiva pentru a analiza oportunitatea organizarii unui PUNCT LOCAL DE LUCRU.
 2. In situatia in care adunarea generala decide organizarea punctului de lucru, Comitetul Director al CAR va stabili, in proxima sedinta, toate masurile organizatorice pentru desfasurarea pe plan local a activitatii CAR, cu respectarea stricta a legislatiei specifice si a normelor financiare in vigoare.
 3. Beneficiile obtinute din activitatile globale ale CAR se vor repartiza pe punctele de lucru, proportional cu fondul de cotizatii depus de membrii CAR aflati in evidenta punctului de lucru respectiv.
 4. Toate aspectele legate de functionarea punctelor de lucru sunt precizate in: Statutul CAR,  Regulamentul de Ordine Interioara a CAR (ROF) si Regulamentul Activitatii Financiare a CAR (RAF).

marți, 3 septembrie 2013

Documente necesare pentru acordarea unui imprumut

            Pentru membrul CAR solicitant:

(1) Documente:

a.                       Contractul de imprumut intocmit potrivit Anexei nr. 2;

b.                       Copie de pe actul de identitate;

c.                        Copie de pe talonul de pensie si/sau adeverinta de venituri, pentru cei care lucreaza; acestea nu trebuie sa aiba o vechime mai mare de doua luni, in cazul talonului de pensie iar pentru celelalte documente vechimea nu trebuie sa depasesca 30 zile de la data emiterii;

(2) Conditii:

a.                       Sa nu aiba debite fata de CAR provenite din imprumuturi inca neachitate;

b.                       Sa fie la zi cu achitarea cotizatiei si contributiei la fondul de deces;

c.                        Pentru acordarea de imprumuturi membrul CAR trebuie sa aiba o vechime de cel putin 3 luni ;

d.                       Perioada de restituire a ratelor de imprumut sa nu depasesca 24 de luni.

e.                        In ultimele 12 luni, membrul CAR, sa nu fi beneficiat de doua imprumuturi CAR.           Pentru giranti:

(1) Documente:

a.                       Copie de pe actul de identitate;

b.                       Copie de pe talonul de pensie si/sau adeverinta de venituri pentru cei care lucreaza; acestea nu trebuie sa aiba o vechime mai mare de doua luni in cazul talonului de pensie, iar pentru celelalte documente vechimea nu trebuie sa depasesca 30 zile de la data emiterii;

c.                        Cerere-angajament prin care girantul isi exprima acordul cu valoarea imprumutului solicitat si se angajeaza solidar cu imprumutatul pentru restituirea ratelor de imprumut in cazul incapacitatii de plata a imprumutatului, Anexa 3. Cererea-angajament a girantului constituie anexa la contractul de imprumut.

(2) Conditii:

a.                       Girantul/girantii, trebuie sa aiba un venit lunar care sa permita retinerea din venituri a ratei lunare de imprumut; rata lunara a imprumutului poate fi in cota de maxim 1/3 din veniturile nete lunare ale acestuia;

b.                       Este de preferat ca girantul sa fie cadru militar activ sau pensionar militar.

c.                        Nu se solicita girant pentru un imprumut mai mic decat valoarea cotizatiilor depuse la CAR de catre titularul imprumutului,  la data solicitarii acestuia. Girarea imprumuturilor se va face in conditiile prevederilor Statutului CAR.

CERERE DE INSCRIERE (formular)

                                                                                     
Casa de Ajutor Reciproc "Coeziunea Sociala"


CERERE DE INSCRIERE

Subsemnat/ ul /a   …..................................…....……… …………...............................................,
(numele si prenumele)

cu domiciliul in localitatea...................................................., str. ................................................

nr. ....................., Bloc.....................Sc..............., Ap...................., Cod.................................,

Jud/Sector.......................................,  solicit inscrierea in Casa de Ajutor Reciproc "Coeziunea Sociala".

Am luat cunostinta de prevederile Statutului si ale Regulamentului de acordare a imprumuturilor si ajutoarelor şi mă oblig să le respect.

Declar pe propria raspundere ca documentele anexate la prezenta cerere sunt autentice si ca sunt de acord ca datele cu caracter personal sa fie incluse si prelucrate in bazele de date ale Casei de Ajutor Reciproc "Coeziunea Sociala", conform Legii 677/2001.

Sunt de acord ca taxele postale si comisioanele aferente depunerilor subsemnatului si a viramentelor in conturile deschise la banci ale CAR sa fie suportate de catre mine.

Anexez la prezenta cerere, in copie:
 1. Dovada achitarii in numerar sau prin virament, in contul CAR, a taxei de inscriere in cuantum de................lei (0,5% din valoarea neta a pensiei/salariului/soldei), a cotizatiei lunare, in cuantum de................lei (minim 1% din valoarea neta a pensiei/salariului/soldei) si a contributiei lunare la fondul de deces, in valoare de................lei (5 lei/luna, optional, 60 lei/ an). TOTAL DEPUNERE (la data prezentei cereri) =
 2. Cartea/buletinul de identitate.
 3. Ultimul talon de pensie/adeverinta de salariat/dovada de venit.
Datele mele de contact sunt urmatoarele :

Tel. Fix domiciliu :……………………………
Tel. serviciu ………………………………….
Tel. Mobil……………………………………..
Fax ……………………………………………
E-mail …………………………………………
Adresa postala ......................................................................................................................

Data:……………………..
                              ………………………………………………………….................
            (numele, prenumele, semnatura)

CASA DE AJUTOR RECIPROC « COEZIUNEA SOCIALA »
Cont: BRD-Agentia Carol, RO36BRDE441SV84947644410
Cod inregistrare fiscala (CUI): 32335691