joi, 26 februarie 2015

Comitetul Director al CAR Coeziunea Sociala va analiza, in scurt timp, oportunitatea participarii CAR, in parteneriat cu primariile interesate din toate judetele tarii, la Fondul Tematic pentru Participarea Societatii Civile (Componenta Social)


Urmare a cererii de propuneri de proiecte, runda a 2-a 2015, difuzata de catre Fondul Tematic pentru Participarea Societatii Civile, va informam ca CD al CAR Coeziunea Sociala va analiza participarea, in parteneriat cu circa 100 de primarii din toata tara, la punerea in aplicare a proiectului denumit "Extinderea in judete a serviciilor Casei de Ajutor Reciproc Coeziunea Sociala, in scopul intrajutorarii familiilor defavorizate si pentru dezvoltarea spiritului civic in comunitatile locale"
In cadrul acestui proiect, printre altele, se intentioneaza dotarea reprezentantilor locali ai CAR cu urmatoarele:
   • Laptop - 1 (una) buc.
   • Imprimanta multifunctionala (scaner + copiator) - 1 (una) buc.
   • Abonament la Internet Fix si Mobil - 1 (unu) dispozitiv
   • Abonament la telefonie mobila, 100 minute nationale incluse - 1(unu).
   • Consumabilele necesare functionarii imprimantei.
Vom reveni cu amanunte legate de decizia Comitetului Director. Pentru cei interesati, prezentam mai jos cererea de propuneri de proiecte.

Dumitru Rinciog
Sef Secretariat si consilier de imagine al CARFondul Tematic pentru Participarea Societatii Civile
Schema de grant pentru ONG-uri

Cererea de propuneri de proiecte - Runda 2, 15 ianuarie 2015

Scopul Fondului Tematic pentru Participarea Societatii Civile este de a promova contributia organizatiilor societatii civile ca actori importanti pentru dezvoltare si participare.
 OBIECTIVELE GENERALE ALE SCHEMEI DE GRANT PENTRU ONG-URI:
 • consolidarea ONG-urilor romanesti si sustinerea participarii lor active in procesul formularii de politici, atat in calitate de expresie a societatii civile, cat si ca furnizor de servicii; si
 • promovarea activitatilor organizatiilor societatii civile care abordeaza cu precadere aspecte legate de mediu si furnizarea de servicii sociale, contribuind totodata la intarirea capacitatii lor organizationale.

COMPONENTELE VIZATE DE CEREREA DE PROPUNERI DE PROIECTE:
 • Componenta Social, cu o alocare financiara de 4.079.875 CHF
 • Componenta Mediu, cu o alocare financiara de 1.000.000 CHF

CINE ADMINISTREAZA PREZENTUL FOND TEMATIC:
Organismul Intermediar Elvetian pentru administrarea Fondului Tematic pentru Participarea Societatii Civile este un consortiu format din
§  KEK-CDC Consultants  (KEK-CDC) - www.kek.ch
§  Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) - www.fdsc.ro
§  Fundatia pentru Parteneriat (FP) - www.repf.ro  
In cadrul prezentei scheme de grant, Componenta Social este administrata de catre FDSC, iar Componenta Mediu de catre FP.

CINE POATE SOLICITA FINANTARE:
 • organizatii neguvernamentale si nonprofit, infiintate legal si cu sediul in Romania, organizate si conduse conform legislatiei romanesti in vigoare cu privire la organizatiile neguvernamentale

Solicitantii pot actiona individual sau in parteneriat cu alte organizatii din Romania si/sau Elvetia.

CINE POATE FI PARTENER:
Parteneri romani pot fi:
 • organizatii neguvernamentale si nonprofit,
 • universitati, alte institutii de educatie sau institute de cercetare, cu profil nonprofit,
 • autoritati publice locale si centrale, institutii/agentii publice, servicii guvernamentale deconcentrate de la nivel local,
 • unitati administrativ-teritoriale.

Parteneri elvetieni pot fi:
 • organizatii nonprofit si  neguvernamentale, inregistrate conform legislatiei in vigoare in aceasta tara.

 VALOAREA FINANTARII NERAMBURSABILE:
 • granturi mici (pentru ambele Componente): 10.000 CHF - 75.000 CHF
 • granturi mari (exclusiv pentru Componenta Social): 75.001 CHF - 250.000 CHF

DURATA PROIECTELOR:
Durata unui proiect poate fi de minimum 12 luni si maximum 24 luni.

CATE PROIECTE SE POT DEPUNE DE CATRE UN SOLICITANT:
Un solicitant poate depune maximum 2 (două) proiecte in cadrul prezentei Cereri de propuneri de proiecte, din care maximum 1 (unul) pentru granturi mari.
Organizaţiile care sunt/au fost Agenţii Executive în cadrul primei runde a Schemei de grant pentru ONG-uri, pot depune ca şi aplicanţi, 1 (un) proiect şi doar pentru granturi mici, pe una din componentele Social / Mediu.

UNDE SE DEPUN CERERILE DE FINANTARE:
Cererile de finantare vor fi completate online pe platforma www.finantare.fdsc.ro.

CARE ESTE TERMENUL LIMITA PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE FINANTARE:
Termenul limita pentru completarea cererilor de finantare online pentru ambele componente este 19 martie 2015, orele 17:00.

PANA CAND SE POT ADRESA INTREBARI:
Pot fi trimise intrebari prin e-mail sau fax, la urmatoarele adrese, nu mai tarziu de 13 martie 2015:
Raspunsurile vor fi transmise cel mai tarziu pana pe data de 17 martie 2015.
Pentru a descarca documentele necesare depunerii de cereri de finantare click aici.

luni, 16 februarie 2015

In dezbatere publica - Proiect de Decizie privind inscrierea in CAR ca membri voluntari a minorilor, elevilor si studentilor fara venituri

In conformitate cu Art. 10, alin. 2 si Art. 15, alin. 5 din Statutul CAR, se stabilesc urmatoarele regului de primire ca membri voluntari in CAR a minorilor, elevilor si studentilor fara venituri, astfel:
1.Primirea in CAR se face in baza unei cereri individuale, cu continutul din Anexa 1, semnata de catre titularul major si de catre un parinte/tutor sau bunic garant.
2.La cererea de inscriere se vor anexa urmatoarele documente, in copie:
a.Cartea de identitate sau certificatul de nastere pentru titular;
b. Cartea de identitate pentru parinte/tutor sau bunic;
c. Dovada de venit pentru parinte/tutor sau bunic
d. Carnetul de elev sau legitimatia de student.
3.Pana la varsta majoratului, retragere din CAR, mutarea, acordarea de imprumuturi si alte operatiuni se vor face in conditiile stipulate de catre "Regulamentul de acordare a imprumuturilor si ajutoarelor",  numai la cererea scrisa a parintelui/tutorelui/bunicului garant.
4.Elevii si studentii majori pot efectua operatiunile de la pct.3 si fara acordul scris al parintelui/tutorelui/bunicului garant.
5.In conformitate cu Decizia CD din 02.07.2014, taxa de inscriere se stabileste in suma de 5 lei iar cotizatia minima in suma de 10 lei/luna. Contributia pentru fondul de deces este  optionala.

NOTA Asteptam propunerile si observatiile tuturor membrilor CAR si ale cetatenilor interesati de acest proiect, pana la sfarsitul lunii februarie a.c., pe adresa  car.coeziuneasociala@gmail.com 

joi, 5 februarie 2015

Decizia Comitetului Director al CAR 'Coeziunea Sociala" privind convocarea Adunarii Generale

In baza Statutului CAR "Coeziunea Sociala", art. 22, alin.  4, se convoaca ADUNAREA GENERALA a membrilor CAR COEZIUNEA SOCIALA  pe data de 5 martie 2015, la punctul de lucru al CAR din str. Pajurei, nr. 13, Sector 1 Bucuresti, orele 12.00, cu urmatoarea ordine de zi:

1.     Prezentarea si aprobarea bilantului contabil si a situatiilor financiare pe anul 2014;
2.     Prezentarea raportului cenzorului pe anul 2014;
3.     Aprobarea componentei numerice si nominale a Comisiei de cenzori;
4.     Aprobarea repartizarii veniturilor care se vor realiza in anul 2015;
5.     Alte propuneri din partea membrilor CAR prezenti la adunarea generala.

In conditiile in care nu se va realiza cvorumul prevazut in Statut, Adunarea Generala se va desfasura la data de 19.03.2015, la aceeasi ora si in acelasi loc.

Data adoptarii deciziei: 04.02.2015