Plăţi

Plata taxei de inscriere in CAR, a cotizatiei, a ratelor la imprumuturi si a contributiei la fondul de ajutor in caz de deces

Platile se pot face in numerar, la punctele de lucru ale CAR, sau prin ordin de plata bancar, in contul colector al CAR, deschis la BRD-Agentia Carol, RO36BRDE441SV84947644410, cod fiscal 32335691. Pe fiecare ordin de plata, depunatorii vor specifica:
  • Numele si prenumele membrului CAR;
  • CNP-ul membrului CAR;
  • Ce reprezinta plata respectiva (Taxa inscriere, cotizatie, rata, etc).
Membrii CAR au obligatia de a pastra chitantele si dovada transferurilor bancare ale tuturor platilor executate pe anul in curs, pentru confruntarea cu datele inscrise in "Fisa cu situatia financiara a membrului CAR", document pe care CAR Coeziunea Sociala il emite, anual, la 31 decembrie, pentru toti membrii CAR din evidenta.