Procedura de lucru la distanta cu membrii si persoanele domiciliate in localitati nearondate reprezentantilor teritoriali ai CAR


Inscrierea in CAR

Se pot inscrie in CAR cetatenii domiciliati in toate localitatile tarii, astfel:

(1)   Se completeaza formularul cerere de inscriere si se expediaza la sediul central al CAR, prin posta sau curier, la adresa: Bucuresti, str. Pajurei, nr. 13, cod postal 013152, Sector 1, sau prin e-mail la adresa car.coeziuneasociala@gmail.com , insotit de copia cartii de identitate si a dovezii de venit (talon de pensie/adeverinta salariu).

(2)   Se platesc in contul CAR, deschis la BRD-Agentia Carol, RO36BRDE441SV84947644410, cod fiscal 32335691, taxa de inscriere in CAR, conform lit. a-d,  si cotizatia minima, in suma de 30 lei. Cuantumul taxei de inscriere este stabilit in functie de venitul brut al persoanei care se inscrie in CAR, respectiv:

a.       Persoane fara venit,  persoane cu venituri intre 1 si 1.000 lei  si minorii inscrisi in programul "Economii pentru copii" - 5 lei

b.      Intre 1.001 si 2.000 lei - 10 lei

c.       Intre 2.001 si 4.000 lei - 15 lei

d.      Peste 4.000 lei - 20 lei

(3)   Pe ordinul/mandatul de plata se vor mentiona: numele si prenumele membrului CAR, codul numeric personal si detalierea sumelor platite.

(4)   Inscrierea in CAR a minorilor, de catre parinti, bunici sau tutori, in cadrul programului special denumit "Economii pentru copii", se face prin completarea formularului special dedicat.

Acordarea imprumuturilor

(5)   Solicitantul de imprumut completeaza si trimite pe e-mail (in format PDF) documentele necesare acordarii imprumutului, dupa cum urmeaza:

a.       Cererea de imprumut;

b.      Copie dupa cartea de identitate a solicitantului de imprumut;

c.       Adeverinta de venit a solicitantului sau talonul de pensie (Sa nu fie mai veche de 30 zile. Adeverinta de venit eliberata de o firma mica sau mijlocie trebuie insotita de o captura de ecran REGES);

d.      Dovada proprietatii imobiliare (pt. imprumuturi mai mari de 15.000 lei);

e.       Documentele pentru fiecare girant in parte, respectiv:

                                                              i.      Copie dupa cartea de identitate;

                                                            ii.      Adeverinta de venit sau talonul de pensie (Sa nu fie mai veche de 30 zile. Adeverinta de venit eliberata de o firma mica sau mijlocie trebuie insotita de o captura de ecran REGES);

                                                          iii.      Declaratie angajament completata - mai putin la rubricile "Contractul de imprumut nr. ..." si "Data", acestea urmand a fi completate in momentul semnarii contractului si acordarii imprumutului.  

(6)   Dupa inregistrarea cererii de imprumut si a anexelor, cererea de imprumut va fi analizata de catre Comitetul Director al CAR iar rezultatul va fi comunicat imediat solicitantului de imprumut.

(7)   Daca cererea este aprobata, solicitantul de imprumut inregistreaza la notariatul public sau la un cabinet de avocatura, o declaratie pe propria raspundere, cu urmatorul continut: "Subsemnatul/Subsemnata .................. in calitate de reprezentant teritorial al CAR Coeziunea Sociala, ma angajez sa confirm prin semnatura olografa autenticitatea semnaturilor pe actele necesare acordarii imprumuturilor membrilor CAR din zona mea de responsabilitate, dupa verificarea documentelor lor de identitate" apoi o scaneaza si o trimite pe e-mail la CAR.

(8)   Dupa primirea documentelor, CAR intocmeste si trimite contractul de imprumut la domiciliul IMPRUMUTATULUI, prin e-mail, fax, posta sau curier rapid (functie de dorinta si posibilitatile IMPRUMUTATULUI, acesta suportand taxele aferente acestei  expeditii);

(9)   Dupa primirea contractului, IMPRUMUTATUL si girantii sai il semneaza si pregatesc de expeditie toate documentele originale necesare acordarii imprumutului respectiv:

a.       Contractul de imprumut, in 2 (doua) exemplare (Atentie! IMPRUMUTATUL va semna pe fiecare fila a contractului, in coltul din dreapta jos - pe ambele exemplare ale contractului)

b.      Adeverinta de salariu a IMPRUMUTATULUI, in original sau copia talonului de pensie

c.       Adeverintele de salariu ale girantilor, in original, sau copiile taloanelor de pensie

d.      Declaratia-angajament a girantilor, in original

e.       Copiile cartilor de identitate ale IMPRUMUTATULUI si girantilor. Pe aceste copii, posesorii vor scrie textul "Conform cu originalul" si vor semna.

(10)    IMPRUMUTATUL expediaza prin posta sau curier rapid, la sediul central al CAR, documentele specificate la pct. 9.

(11)     Dupa primirea celor 2 exemplare originale ale contractului, CAR transfera banii in contul bancar al IMPRUMUTATULUI sau ii trimite prin mandat postal (conform celor stipulate in contractul de imprumut).

(12)    CAR expediaza pe adresa postala a IMPRUMUTATULUI, ex.2 al contractului de imprumut, insotit de instiintarea privind costurile de transfer/expeditie a banilor.

 

Efectuarea platilor

(13)    Platile se executa in contul CAR, deschis la BRD-Agentia Carol, RO36BRDE441SV84947644410, cod fiscal 32335691. Pe fiecare ordin de plata, depunatorii vor specifica:

a.       Numele si prenumele membrului CAR;

b.      CNP-ul membrului CAR;

c.       Ce reprezinta plata respectiva (taxa inscriere, cotizatie, rata, etc).

(14)    Membrii CAR au obligatia de a pastra dovezile transferurilor bancare ale tuturor platilor executate pe anul in curs, pentru confruntarea cu datele inscrise in "Fisa cu situatia financiara a membrului CAR", document pe care CAR Coeziunea Sociala il emite, anual, la 31 decembrie, pentru toti membrii CAR din evidenta.
 

Data stabilirii procedurii si a modificarilor ulterioare
Decizia Comitetului Director
30.08.2017
444/30.08.2017
21.12.2017
610/21.12.2017
30.01.2018
59/30.01.2018