Regulament financiar

 REGULAMENTUL ACTIVITATII FINANCIARE
A ASOCIATIEI CASA DE AJUTOR RECIPROC "COEZIUNEA SOCIALA"

                                                                            Cap. I            DISPOZITII GENERALE

Art.1                Regulamentul Activitatii Financiare a Asociatiei Casa de Ajutor "Coeziunea Sociala" (CAR), denumit în continuare abreviat RAF, are la baza prevederile Statutului si ale Regulamentului de Organizare si Functionare (ROF) si reprezintă un document de reglementare a activităţii generale de infaptuire a scopului si obiectivelor CAR, prevederile sale fiind obligatorii pentru toţi membrii,  angajatii si voluntarii CAR.
Art.2                  Organizarea si tinerea evidentei contabile se face cu respectarea stricta a normelor si legislatiei financiare in vigoare si a prezentului Regulament.
Art.3                  Fiecare membru al CAR are dreptul de a fi informat despre situatia sa financiara la zi. In acest scop, la cererea membrului CAR, Compartimentul Economic Financiar emite "Fisa cu situatia financiara a membrului CAR" .
Art.4                  "Fisa cu situatia finaciara la 31 decembrie" (Anexa 1 ), in care va fi evidentiat si beneficiul anual, se va intocmi dupa incheierea anului fiscal, de regula in cursul lunii ianuarie, pentru toti membrii CAR.
Art.5                  Fisele cu situatia financiara se transmit membrilor CAR astfel:
a.       Gratuit, prin e-mail, fax sau prin prezentarea celor interesati la punctele de lucru;
b.      Cu suportarea cheltuielilor de expeditie, daca membrul CAR solicita trimiterea fisei  prin posta sau curier.

                                                                                                Cap. II            PLATA SI INCASAREA COTIZATIILOR,
A RATELOR DE IMPRUMUT  SI A ALTOR CONTRIBUTII

Art.6                  Pentru plata cotizatiilor, a ratelor de imprumut si a altor contributii, in numerar,  membrii  CAR se vor prezenta la punctele de lucru. Casierul, consilierul de serviciu sau seful PLL, denumiti in continuare INCASATORI, vor solicita platitorului cartea de identitate sau datele persoanei in contul careia se executa plata, apoi vor executa urmatoarele operatiuni:
a.       Se verifica daca sub formularul curent din carnetul chitantier se afla  un suport/carton special pentru a impiedica inscrierea datelor si pe formularele  urmatoare, apoi  se inscrie cu pixul, in ordine:
1.Ziua, luna si anul platii;
2.Numarul fisei membrului CAR. Daca platitorul nu cunoaste numarul de fisa, se lasa rubrica necompletata;
3.Numele si prenumele membrului CAR pentru care se face plata;
4.CNP-ul membrului CAR pentru care se face plata;
5.Localitatea de domiciliu a membrului CAR pentru care se face plata;
6.Suma totala platita, in cifre si litere;
7.Defalcarea sumei totale platite, astfel:
·   fond social (cotizatie)
·   fond pentru ajutorul in caz de deces
·   taxa de inscriere
·   rata la imprumut
·   dobanda la imprumut
·   penalizari
b.      Daca platitorul nu cunoaste defalcarea sumei, INCASATORUL va trece intreaga suma la rubrica "fond social". Ulterior, contabilul/operatorul bazei de date, la introducerea platii in programul informatic, va defalca suma platita, conform indicatiilor de mai sus (lit.a).
c.       INCASATORUL semneaza sub stampila CAR aplicata pe coltul din dreapta jos al chitantei apoi numara banii primiti de la platitor.
d.      INCASATORUL detaseaza din carnetul chitantier ex.1 al chitantei si-l preda platitorului.
e.       Pentru situatiile in care platitorului trebuie sa i se inapoieze un rest la suma platita, prin grija casierilor/sefilor PLL, se va asigura permanent in casa o suma de aprox. 100 de lei, in bancnote de 10, 5 si 1 leu.
f.       Dupa plecarea platitorului, INCASATORUL inscrie in borderoul centralizator lunar (Anexa 2) datele conform chitantei eliberate si rupe de la cotor ex. 2 al chitantei (cea de culoare roz) apoi depune in casa de bani suma primita, alaturi de chitantier si de boderou.
Art.7                  In situatia in care INCASATORII vor fi solicitati de catre unii membri ai CAR sa se deplaseze la domiciliile acestora, situate in aceeasi localitate sau in localitati diferite, pentru a incasa cotizatii, rate si alte contributii, acestia vor putea incasa, pe chitanta separata, si o taxa de incasare la domiciliu, reprezentand contravaloarea cheltuielilor de deplasare. Contravaloarea cheltuielilor de deplasare se va stabili, in prealabil, de comun acord cu membrul CAR beneficiar.
Art.8                  Taxele de incasare la domiciliu se vor stabili la nivelul fiecarui PLL, unitar pe localitatile aflate in coordonare, de catre sefii PLL. Sefii PLL vor informa prin nota interna CD al CAR, pentru aprobarea si pentru afisarea taxelor pe site-urile de Internet ale localitatilor respective.
Art.9                  Sumele incasate in numerar la PLL, mai putin cele cheltuite pentru executarea deplasarilor, se depun in banca, centralizat, cat mai repede posibil (de regula in zilele de 10, 20 si 30 ale lunii curente) in contul colector al CAR, odata cu scanarea borderourilor si trimiterea lor pe e-mail la car.coeziuneasociala@gmail.com
Art.10              In primele 5 zile ale lunii, sefii PLL vor trimite la PLC, prin posta sau curier, borderoul lunar pe luna anterioara, in original, si exemplarele 2 (de culoare roz) ale chitantelor eliberate,  cotoarele chitantierelor consumate integral si documentele originale justificative privind cheltuirea sumelor rezultate din taxa de deplasare la domiciliu (facturi, bilete pe mijloace de transport, bonuri de carburant, etc.)
Art.11              In scopul urmaririi restituirii ratelor la imprumuturi, Compartimentul Economic Financiar va publica pe sectiunea privata de Internet/Intranet a CAR, toate graficele de rambursare a imprumuturilor aflate in derulare. In situatia platilor anticipate, amanarilor de rate, intarzieri si alte situtii care reclama refacerea graficelor de rambursare, noile grafice vor fi postate alaturi de cele vechi, care nu se sterg.
Art.12              Pentru plata cotizatiilor, a ratelor de imprumut si a altor contributii, prin banca, membrii CAR vor respecta urmatoarele reguli:
a.      Plata tuturor cotizatiilor, a ratelor la imprumuturi si a altor contributii se va face in contul colector al CAR, deschis la BRD - Agentia Carol, RO36BRDE441SV84947644410.
b.      Pe fiecare ordin de plata, platitorii vor specifica:
                                                                                      i.      Numele si prenumele membrului CAR;
                                                                                    ii.      CNP-ul membrului CAR;
                                                                                  iii.      Ce reprezinta plata respectiva (defalcarea acesteia conform Art. 6, lit. a, pct. vii.)
c.       Membrii CAR au obligatia de a pastra documentele doveditoare ale tuturor platilor, pentru  eventuale confruntari ulterioare cu evidentele din programul informatic al CAR.
Art.13              Cotizatia lunara minima este de 20 lei, cea maxima nefiind plafonata.Cuantumul minim al cotizatiei poate fi modificat prin decizie a CD al CAR.
Art.14              Cotizatia se restituie in totalitate, la incetarea calitatii de membru al CAR, daca membrul CAR nu are imprumuturi neachitate. Cotizatiile nesolicitate sau neridicate timp de 3 ani de la pierderea calitatii de membru al CAR se prescriu si intra in patrimoniul CAR.

                                                                                         Cap. III            REPARTIZAREA BENEFICIULUI ANUAL,  
STABILIREA INDICATORILOR DE FUNCTIONARE, OFERTE

Art.15              Conform Actului Constitutiv si Statutului CAR, pe langa alte drepturi, fiecare membru al CAR are dreptul la un beneficiu anual. Beneficiul anual se va acorda in mod egal tuturor membrilor CAR, proportional cu cotizatiile depuse.
Art.16              In vederea dezvoltarii CAR si realizarii de beneficii cat mai mari in folosul membrilor sai, CD al CAR va intreprinde toate masurile financiare si organizatorice  pentru ca oferta generala de servicii  prognozata sa fie indeplinita integral.
Art.17              Dupa incheierea anului fiscal, de regula in cursul  lunii ianuarie, CD al CAR va decide cu privire la repartizarea beneficiului pe anul anterior si stabilirea indicatorilor de functionare ai CAR pe anul in curs.
Art.18              Decizia CD al CAR privind repartizarea beneficiului pe anul 2015 si indicatorii de functionare pentru anul 2016 este prezentata in Anexa 3.
Art.19              Oferta generala de servicii a CAR prognozata pentru perioada 2015 - 2019 este prezentata in Anexa 4.
Art.20              Oferta de servicii a CAR special dedicata familiilor cu copii, denumita "Economii pentru copii" este prezentata in Anexa 5.

                                                                    Cap. IV            ACORDAREA SI RESTITUIREA IMPRUMUTURILOR

Art.21              Portofoliul CAR cuprinde 4 tipuri de imprumuturi:
a.       Standard, cu doua categorii:
1.      Standard, avand fondul social minim de 1/3 din suma imprumutata, cu dobanda de 8,5%/an.
2.      Standard, neavand fondul social minim de 1/3 din suma imprumutata, cu retinerea acestuia la momentul acordarii imprumutului, cu dobanda de 11%/an.
b.       Rapid, cu doua categorii:
3.      Rapid, avand fondul social minim de 1/3 din suma imprumutata, cu dobanda de 12%/an.
4.      Rapid, neavand fondul social minim de 1/3 din suma imprumutata, cu retinerea acestuia la momentul acordarii imprumutului, cu dobanda de 14%/an.
Art.22                Cuantumurile minime si maxime ale imprumuturilor, nivelul dobanzilor, precum si termenele de rambursare vor fi stabilite periodic de catre CD al CAR.
Art.23                CAR acorda imprumuturi membrilor sai in urmatoarele conditii;
a.       Solicitantul de imprumut poate imprumuta o suma maxima de cel mult 3 ori cotizatia depusa.
b.      Termenul de acordare a imprumuturilor de catre CAR este variabil, in functie de numarul de solicitanti si marimea sumelor cerute de acestia. Indiferent de sumele solicitate, cererile de imprumut se onoreaza in functie de ordinea inregistrarii acestora in "Tabelul on line cu cererile de imprumut aflate in asteptare". (Anexa 6)
c.       Pentru imprumuturile mai mici sau egale cu 5.000 lei, imprumutatutul trebuie sa prezinte un girant iar pentru imprumuturile care depasesc aceasta suma, doi giranti.
d.      O persoana nu poate gira concomitent mai multi imprumutati.
e.       Imprumutatul nu poate gira pe girantii sai.  
f.       La calculul valorii maxime a imprumutului se va tine cont si de puterea financiara a persoanei care solicita imprumutul, astfel incat rata lunara de rambursare a imprumutului sa nu depasesca 1/3 din valoarea veniturilor lunare nete.  In acest sens, la cererea de imprumut se vor anexa copii de pe documente care certifica valoarea veniturilor nete  (talon pensie, adeverinta venituri, declaratie pe propria raspundere ca obtine si alte venituri in gospodaria proprietate personala, etc).
Art.24           Documentele necesare incheierii unui contract de imprumut sunt urmatoarele:
a.      Cererea de imprumut, in original (Anexa 7).
b.      Adeverinta de salariu a imprumutatului, in original, sau talon de pensie (Anexa 8).
c.       Adeverinta de salariu a girantului/girantilor, in original, sau talon de pensie (Anexa 9).
d.      Declaratia-Angajament a girantului/girantilor (Anexa 10).
e.       Copiile cartilor de identitate ale imprumutatului si ale girantilor.
Art.25           Dupa verificarea situatiei, consilierul de serviciu inregistreaza cererea de imprumut si anexele acesteia in Registrul de intrare-iesire documente si inscrie solicitarea in Tabelul on line cu cererile de imprumut aflate in asteptare, apoi comunica  solicitantului de imprumut:
a.    Rezultatul consultarii bazei de date;
b.   Documentele care trebuie anexate la cererea de imprumut;
c.    Numarul de inregistrare din Registrul de intrare-iesire documente si numarul de ordine din Tabelul on line cu cererile de imprumut aflate in asteptare. In functie de optiune, i se aduce la cunostinta solicitantului procedura de acordare a unui  imprumut la distanta, fie cea de acordare in numerar la PLC. In ambele variante se reaminteste solicitantului ca imprumutul i se va elibera numai dupa ajungerea la PLC a tuturor documentelor originale aferente cererii, conform art. 24, lit. a - d.
Art.26           Dupa inregistrarea cererii de imprumut,  consilierul de serviciu introduce cererea si anexele acesteia in Biblioraftul nr. 7, la sectiunea "Cereri de imprumut in asteptare".
Art.27           Dupa aprobarea de catre CD al CAR a cererii de imprumut si dupa rezolvarea tuturor cererilor inregistrate anterior in "Tabelul on line cu cererile de imprumut aflate in asteptare", atunci cand in contul colector al CAR s-a acumulat suma necesara acordarii imprumutului, Compartimentul Economic Financiar al CAR intocmeste contractul de imprumut si-l transmite catre Compartimentul Secretariat.
Art.28           Compartimentul Secretariat preia contractul de imprumut si pune in practica procedura de acordare, conform solicitarii imprumutatului, respectiv procedura de acordare a unui imprumut prin prezentarea imprumutatului la PLC sau procedura de acordare a unui imprumut la distanta.
Art.29           Pentru acordarea unui  imprumut in numerar, prin prezentarea membrului CAR si a girantilor sai la PLC, se instituie urmatoarea procedura:
a.       Casierul/Consilierul de serviciu ia in primire de la Compartimentul Secretariat cele 2 exemplare ale contractul de imprumut si anexele acestuia, avizate de catre contabil si jurist, semnate si stampilate de catre presedintele CAR, precum si suma de bani care face obiectul imprumutului, pe baza de proces verbal, apoi anunta IMPRUMUTATUL ca imprumutul poate fi platit, stabilind de comun acord  ziua si intervalul orar de prezentare la PLC, impreuna cu girantii.
b.      Daca IMPRUMUTATUL nu se poate prezenta pana la terminarea serviciului, consilierul de serviciu va preda documentele si banii urmatorului consilier de serviciu, consemnand in procesul verbal de predare-primire a serviciului inclusiv data si ora convenite de prezentare a IMPRUMUTATULUI si girantilor sai la PCL.
c.       Cu 1-2 ore mai inainte de ora intalnirii, consilierul de serviciu se asigura ca in camera de consiliu este ordine si curatenie si ia masuri pentru aerisirea acesteia. La prezentarea IMPRUMUTATULUI si a girantilor, consilierul de serviciu ii invita sa ia loc si le solicita cartile de identitate in scopul verificarii identitatii lor, apoi le prezinta invitatilor contractele pentru a le citi si a le semna.
d.      Cele 2 exemplare ale contractului vor fi semnate de catre IMPRUMUTAT, pe coltul din dreapta jos al fiecarei file, precum si de catre giranti, la rubrica special dedicata. Pe copiile cartilor de identitate, consilierul de serviciu va inscrie textul "Conform cu originalul", apoi va semna.
e.       Girantii vor scrie data, numele si prenumele si vor semna Declaratiile-Angajament.
f.       Dupa obtinerea tuturor semnaturilor pe cele doua exemplare ale contractului si pe graficul de rambursare, consilierul de serviciu preda exemplarul 2 IMPRUMUTATULUI, dupa care acesta va fi rugat sa consemneze pe exemplarul 1 textul: "Am primit astazi, (data si ora) exemplarul 2 al contractului si graficul de rambursare. Bun si aprobat pentru suma de ....... lei (inscrie suma imprumutata)" si sa semneze.
g.      Dupa numararea banilor, se prezinta IMPRUMUTATULUI formularul "Dispozitie de plata"  pentru completarea acestuia si semnarea de primire a banilor.
h.      Dupa plecarea IMPRUMUTATULUI, consilierul de serviciu executa urmatoarele:
                                                              i.      Actualizeaza "Tabelul on line cu cererile de imprumut aflate in asteptare".
                                                            ii.      Introduce in Dosarul/Biblioraftul nr. 7, la "Sectiunea d - contracte in derulare", contractul si anexele precum si dispozitia de plata.
                                                          iii.      Consemneaza in Procesul verbal de predare-primire a serviciului despre acordarea imprumutului.
Art.30           Pentru acordarea unui  imprumut la distanta membrilor CAR domiciliati in localitati in care sunt desemnati reprezentanti teritoriali (RT), Compartimentul Secretariat instiinteaza telefonic RT si, de comun acord cu acesta, trimite prin e-mail, posta, curier sau fax,  contractul de imprumut, cu urmatoarele precizari:
a.       Sa stabileasca, de comun acord cu IMPRUMUTATUL, data, locul si ora intalnirii cu acesta si girantul/girantii sai, pentru ca fiecare sa-i prezinte cartea de identitate si cate o copie a acesteia, cererea de imprumut insotita de adeverinta de venit a IMPRUMUTATULUI, adeverinta de venit si declaratia-angajament a girantului/girantilor - toate in original.
b.      IMPRUMUTATUL si girantii sai sa citeasca si sa semneze in fata RT:
                                                        i.            Cele 2 (doua) exemplare ale contractului de imprumut (Atentie! se va solicita IMPRUMUTATULUI sa semneze pe fiecare fila a contractului, in coltul din dreapta jos - pe ambele exemplare).
                                                      ii.            Declaratia-Angajament a girantului/girantilor.
c.        IMPRUMUTATUL va inscrie pe ambele contracte expresia "Bun si aprobat pentru suma de ....... lei (inscrie suma imprumutata)" si va semna.
d.      RT va inscrie, sub semnatura,  pe copiile cartilor de identitate, textul "Conform cu originalul",  iar pe cele doua exemplare originale ale contractului de imprumut si pe declaratiile-angajament girant, va inscrie, sub semnatura, textul "Certific autenticitatea semnaturilor/semnaturii date in fata mea, azi, .................(data)".
e.       Cele doua exemplare ale contractului de imprumut si documentele anexe  aferente (art. 24, lit a - d), toate in original, se vor trimite prin posta sau curier rapid (in functie de optiunea IMPRUMUTATULUI - pentru ca acesta suporta costurile expeditiei), la PCL al CAR din str. Pajurei, nr 13, Bucuresti, Sector 1, cod 013152.
f.       Casierul/consilierul de serviciu va prezenta cele 2 ex. ale contractului, pentru avizare, Compartimentului Juridic si pentru semnare, presedintelui CAR/inlocuitorului acestuia, apoi va plati imprumutul prin banca, in contul IMPRUMUTATULUI, sau prin posta (conform dorintei IMPRUMUTATULUI, acesta suportand comisionul postal sau taxa de transfer bancar al banilor).
g.      Secretariatul CAR va trimite exemplarul 2 al contractului si graficul de rambursare a imprumutului  pe adresa postala a IMPRUMUTATULUI, cu o adresa de insotire in care ii va preciza acestuia costurile de expeditie si de retragere/transfer al banilor din banca, pentru ca acesta sa le poata achita odata cu plata primei rate de imprumut.
Art.31           Pentru acordarea de imprumuturi membrilor CAR domiciliati in localitati in care nu sunt inca desemnati RT, Secretariatul CAR va pune in practica, dupa consultarea fiecarui solicitant si de comun acord cu acesta:
a.       Varianta 1. Deplasarea la Bucuresti si prezentarea IMPRUMUTATULUI la  PCL  din str. Pajura, nr. 13, Sector 1 Bucuresti, impreuna cu girantul/girantii, situatie in care se va aplica procedura de la art. 29;
b.      Varianta 2. Aplicarea procedurii de lucru de la distanta, conform art. 31, daca membrul CAR accepta in prealabil desemnarea sa ca RT, prin inregistrarea la Notariat a unei declaratii pe proprie raspundere, cu urmatorul continut: "Subsemnatul/Subsemnata .................. in calitate de reprezentant teritorial al CAR Coeziunea Sociala, ma angajez sa confirm prin semnatura olograf autenticitatea semnaturilor pe actele necesare acordarii imprumuturilor membrilor CAR din zona mea de responsabilitate, dupa verificarea documentelor lor de identitate", declaratie pe care o va expedia la PCL, in original, insotita de cererea de imprumut si anexele acesteia.
Art.32           In functie de deciziile CD al CAR, dobanzile la imprumuturi se pot percepe lunar, odata cu ratele de rambursare, sau integral, in momentul acordarii acestora.
Art.33           Optional, membrii CAR pot face plati anticipate pentru restituirea ratelor de imprumut, inclusiv restituirea anticipata integrala a imprumutului, fara a fi penalizati.
Art.34           Pe perioada derularii contractului de imprumut, debitul (imprumutul CAR nerestituit) nu se poate compensa cu soldul cotizatiei. Prin exceptie, compensarea debitului prin cotizatia existenta  se face la cererea scrisa a debitorului, in situatia retragerii acestuia din CAR.

                                                                                                                             Cap. V            IMPRUMUTURI RAPIDE

Art.35  Imprumuturile rapide se acorda in situatiile in care sumele disponibile ale CAR aflate in banca sau in numerar sunt mai mari decat totalul sumelor solicitate ca imprumuturi standard (tip 1 si 2), la un moment dat, sau dintr-un fond special constituit in acst scop.
Art.36  CAR acorda imprumuturi rapide membrilor sai in urmatoarele conditii:
a.       Cuantumul minim al imprumutului rapid este de 300 lei, iar cuantumul maxim este  in functie de bonitatea financiara a solicitantului. Aceste limite ale sumelor pot fi modificate periodic prin decizie a CD al CAR.
b.      Termenul maxim de rambursare a imprumutului rapid este de 24 luni.
c.       Termenul de acordare a imprumutului rapid este de 5 zile lucratoare de la data depunerii de catre solicitant a cererii de imprumut si a tuturor anexelor acesteia.
Art.37           Celelalte conditii de acordare si restituire a imprumuturilor, stipulate la Cap. IV, raman valabile si pentru imprumuturile rapide.

Cap. VI            PENALITATI SI MASURI DE RECUPERARE A SUMELOR IMPRUMUTATE IN CAZUL RAU PLATNICILOR

Art.38           Rau-platnic, in sensul prevederilor prezentului regulament, este acel imprumutat care nu restituie la termenele scadente, rata si dobanzile aferente, conform graficului de rambursare asumat prin semnatura proprie.
Art.39           Atunci cand nu se achita ratele la termenele stabilite prin contractul de imprumut, CAR percepe o dobanda penalizatoare si o penalizare pentru neplata ratei la termenul scadent, calculate la suma nerambursata la scadenta, incepand cu a 31-a zi de intarziere fata de termenul scadent pentru restituirea ratei de imprumut, conform graficului de restituire.
Art.40           Dobânda penalizatoare se aplică la nivelul dobânzii obișnuite pentru nerambursarea dobânzilor la datele scadente și se calculează până la rambursarea integrală a dobânzii datorate de debitor.
Art.41           Nivelul dobânzii penalizatoare și al penalității pentru neplata ratei la termenul scadent, se includ in contractul de imprumut.
Art.42           Pentru neindeplinirea obligațiilor de restituire a ratelor la termenele scadente, corespunzator clauzelor contractului si altor documente care fac parte integranta din contractul de imprumut, peste 60 de zile de la data scadenței acestora, CAR trece la aplicarea procedurilor legale de executare silita a debitorului si a girantilor acestuia, avand in vedere prevederile art.14 din Legea 540/2002, cu modificarile ulterioare, prin care contractul de imprumut constituie titlu executoriu, precum și dispozițiile Codului Civil și ale Codului de Procedură Civilă.
Art.43           Toate cheltuielile CAR legate de recuperarea sumelor imprumutate, a cheltuielilor de judecata si de executare silita, precum si penalitatile de intarziere, se vor adauga la soldul sumei de recuperat.

Cap. VII            CONSTITUIREA FONDULUI DE AJUTOR IN CAZ DE DECES SI ACORDAREA ACESTUI AJUTOR

Art.44                 Membrii CAR pot contribui, optional, la constituirea unui fond de ajutorare a familiilor lor, in situatia decesului.
Art.45           Ajutorul in caz de deces se acorda daca la data decesului membrul CAR are o vechime in CAR de cel putin 3 ani. In situatia in care decedatul nu are vechimea de 3 ani in CAR, se va restitui mostenitorilor legali sau persoanelor care au suportat cheltuielile de deces contributia depusa la fondul de deces pe timpul cat defunctul a fost membru al CAR.
Art.46           Din contribuţiile  benevole ale membrilor și din fondul pentru acordarea de ajutoare nerambursabile se asigură plata ajutoarelor de deces, în cuantum stabilit de către Comitetul Director, în urma analizei fiecărui caz in parte.
Art.47           Pentru acordarea ajutorului in caz de deces, reprezentantul familiei membrului CAR decedat trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
a.    Cerere scrisa
b.   Copie certificat de deces
c.    Copie de pe actul de identitate al mostenitorului (daca este alta persoana decat cea desemnata prin cererea de inscriere in CAR a defunctului)
d.   Dupa caz, documente din care rezulta ca persoana solicitanta a ajutorului de deces a suportat cheltuielile de inmormantare.

                                                                                                  Cap. VIII            TRANSFERUL MEMBRILOR CAR

Art.48  Orice persoana isi poate transfera, prin banca, fondurile detinute, de la alte case de ajutor reciproc la CAR „Coeziunea Sociala”.
Art.49  Orice membru al CAR Coeziunea Sociala isi poate transfera fondurile de la CAR „Coeziunea Sociala” la alta casa de ajutor reciproc, numai daca si-a achitat toate debitele (imprumuturile).
Art.50  Transferul fondurilor de la CAR Coeziunea Sociala se poate face in contul bancar al altui CAR, pe baza cererii scrise a membrului CAR, in termen de 30 de zile de la inregistrarea cererii la Secretariatul CAR „Coeziunea Sociala”.

                                                                                                                                   Cap. IX            DISPOZITII FINALE
Art.51  Regulamentul Activitatii Financiare se modifica prin Decizie a Comitetului Director, ori de cate ori interesele generale ale CAR impun acest lucru. Modificarile aduse vor fi supuse validarii Adunarii Generale a membrilor CAR.
Art.52  Regulamentul Activitatii Financiare a CAR  a fost adoptat în şedinţa Adunării Generale din data de 14.01.2016.
Art.53  Anexele 1 - 12 fac parte din prezentul Regulament.

ANEXE
2.      RAF, Anexa 2, Borderoul centralizator lunar
3.      RAF, Anexa 3, Decizia CD al CAR privind acordarea beneficiului anual si stabilirea indicatorilor de dezvoltare ai CAR
4.      RAF, Anexa 4, Oferta generala de servicii a CAR
5.      RAF, Anexa 5, Program de ajutor al familiilor cu copii mici denumit "Economii pentru copii"
6.      RAF, Anexa 6, Tabelul on line cu cererile de imprumut aflate in asteptare
12.  RAF, Anexa 12, Tabel cu elementele componente ale debitului