DECIZIA COMITETULUI DIRECTOR cu privire la aprobarea indicatorilor financiari si a conditiilor de acordare a imprumuturilor in anul 2017Art.1        In anul 2017 se mentin aceiasi indicatori financiari stabiliti pentru anul 2016, cu precizarea ca rata dobanzii anuale la imprumuturi se va stabili astfel:
a.     8,5% pentru membrii care la data trimiterii/depunerii cererii de imprumut au depus cotizatia minima de 1/3 din suma solicitata (Tipul 1 de imprumut);
b.     14% pentru membrii CAR care la data trimiterii/depunerii cererii de imprumut nu au depus cotizatia minima de 1/3 din suma solicitata si opteaza pentru retinerea cotizatiei minime la data acordarii imprumutului (Tipul 2 de imprumut).
Art.2        La acordarea imprumuturilor au prioritate membrii CAR  care depun cotizatia minima de 1/3 din suma solicitata. Primul criteriu de ordonare a cererilor inscrise in "Tabelul cu cererile de imprumut aflate in asteptare" va fi data depunerii integrale a sumei respective.
Art.3        Fiecare dosar de imprumut va fi inaintat spre analiza si decizie la Comitetul Director, numai daca este complet,  adica contine toate documentele necesare intocmirii contractului de imprumut, respectiv:
a.     Cererea de imprumut;
b.     Copie dupa cartea de identitate a solicitantului;
c.     Adeverinta de venit sau talonul de pensie (Sa nu fie mai vechi de 30 zile. Adeverinta de venit eliberata de o firma mica sau mijlocie trebuie insotita de o captura ecran REGES)
d.     Copie dupa certificatul de rol fiscal sau dovada achitarii impozitelor si taxelor locale.
e.     Documentele pentru fiecare girant in parte (2-3 giranti, in functie de bonitatea solicitantului de imprumut si a  girantilor):
·         Copie dupa cartea de identitate
·         Adeverinta de venit sau talonul de pensie (Sa nu fie mai vechi de 30 zile. Adeverinta de venit eliberata de o firma mica sau mijlocie trebuie insotita de o captura ecran REGES)
·         Declaratie angajament completata - mai putin la rubricile "Contractul de imprumut nr. ..." si "Data", acestea urmand a fi completate in momentul acordarii imprumutului;
Art.4        Venitul net al girantilor trebuie sa fie apropiat ca marime venitului solicitantului de imprumut.
Art.5        Atat veniturile imprumutatilor cat si cele ale girantilor trebuie sa respecte conditia de venit urmaribil, conform art. 729 Cod procedura civila.
Art.6        La imprumutul in numerar, comisionul perceput la retragerea sumei din banca revine in sarcina imprumutatului.
Art.7        Penalitatile la intarzieri in plata ratelor de imprumut vor fi de 1% pe zi din suma datorata.