joi, 21 aprilie 2022

COMUNICAT PRIVIND RECONVOCAREA ADUNARII GENERALE

 

-In atentia tuturor membrilor fondatori si a membrilor CAR -

Deoarece, din motive obiective, presedintele CAR nu poate participa la Adunarea Generala reconvocata din data de 28.04.2022, va informam ca Adunarea Generala reconvocata se replanifica pentru data de 05.05.2022, ora 12.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi  precizate in Decizia  CD nr.221/24.03.2022.

Va informam ca, in baza art.37 din Statutul CAR, Adunarea Generala reconvocata este statutara si poate adopta hotarari indiferent de numarul participantilor.

Secretariatul Adunarii Generale va fi asigurat, in continuare, conform Deciziei CD nr.221/24.03.2022.

Data postarii pe site a comunicatului: 21.04.2022

 

COMITETUL DIRECTOR

miercuri, 20 aprilie 2022

Adunarea Generala se reconvoaca pe data de 28.04.2022, ora 12.00

 

COMUNICAT

-In atentia tuturor membrilor fondatori si a membrilor CAR -

Deoarece astazi, 20.04.2022, nu s-a intrunit cvorumul Adunarii Generale, reamintim ca aceasta se reconvoaca, conform Deciziei CD nr.221/24.03.2022,  pentru ziua de 28.04.2022, ora 12.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

 

Va informam ca, in baza art.37 din Statutul CAR, Adunarea generala reconvocata este statutara si poate adopta hotarari indiferent de numarul participantilor.

 

Secretariatul Adunarii Generale va fi asigurat, in continuare, conform Deciziei CD nr.221/24.03.2022.

 

Data postarii pe site a comunicatului: 20.04.2022

 

COMITETUL DIRECTOR

miercuri, 30 martie 2022

Convocarea Adunarii Generale a membrilor CAR

 

DECIZIA COMITETULUI DIRECTOR

cu privire la convocarea Adunării Generale

 

Art.1 În baza art. 34 din Statutul Asociației Casa de Ajutor Reciproc "Coeziunea Socială", inregistrat sub nr.208/15.03.2021 în evidențele Asociației si validat de catre Judecatoria Sectorului 1 prin  încheierea din 03.06.2021 pronuntata in Dosarul nr.13770/299/2021 (clic aici pentru accesare), se convoacă Adunarea Generală în ziua de 20.04.2022, ora 12.00, cu următoarea ordine de zi:

 

Nr crt

Ordinea de zi a Adunarii Generale

1

Prezentarea, dezbaterea si supunerea la vot a Raportului Comitetului Director pentru activitatea desfasurata in anul 2021 (pentru accesare, dati clic pe documentul respectiv):

2

 Prezentarea, dezbaterea și aprobarea bilantului contabil si a situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2021 (pentru accesare, dati clic pe documentul respectiv):

3

Prezentarea, dezbaterea si  supunerea la vot a Raportului Comisiei de cenzori pe anul 2021 (pentru accesare, dati clic pe documentul respectiv):

4

Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 (pentru accesare, dati clic pe documentul respectiv):

5

Prezentarea, dezbaterea si adoptarea Statutului CAR modificat cu scopul maririi numarului de membri asociati (pentru accesare, dati clic pe documentul respectiv):

6

Prezentarea, dezbaterea și aprobarea modificarilor decise pe parcursul anului 2021 de catre Comitetul Director la Regulamentul activitatii financiare (RAF) (pentru accesare, dati clic pe documentul respectiv):

·         Hotararea adoptata de Adunarea Generala (se posteaza la finalizarea AG, respectiv pe 05.05.2022; clic aici pentru vizualizarea Regulamentului Activitatii Financiare)

7

Prezentarea, dezbaterea și aprobarea modificarilor decise pe parcursul anului 2021 de catre Comitetul Director la Regulamentul Intern (RI) (pentru accesare, dati clic pe documentul respectiv):

·         Hotararea adoptata de Adunarea Generala (se posteaza la finalizarea AG, respectiv pe 05.05.2022; clic aici pentru vizualizarea Regulamentului Intern)

 

Art.2 În situația nerealizării cvorumului de jumătate plus unu din numarul membrilor, la data primei convocări, Adunarea Generală se reconvoacă pentru ziua de 05.05.2022, ora 12.00, in acelasi loc si cu aceeași ordine de zi. În ipoteza neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare a Adunării Generale, CD al CAR va publica pe pagina de internet a Asociației, la data de 20.04.2022, un comunicat in acest sens.

Art.3      Adunarea Generala se va desfasura cu prezenta fizica a membrilor, la Punctul de Lucru Central al CAR, situat in Bucuresti, str. Pajurei, nr. 13, Sector 1.

Art.4 Calendarul activităților de pregatire a Adunării Generale este urmatorul:

a.      Publicarea pe site-ul propriu de Internet al CAR si afisarea la punctele de lucru a Deciziei CD de convocare a Adunarii Generale: 30.03.2022;

b.      Publicarea pe site de către Direcția Secretariat-Administrativă a CAR a proiectelor inițiale de hotarari cu privire la punctele 1-7 de pe ordinea de zi, in scopul dezbaterii si formulării propunerilor de modificare/completare a acestora de catre membri:  05.04.2022;

c.       Comunicarea observațiilor și propunerilor de modificare/completare a proiectelor de hotărâre cu privire la punctele 1-7 de pe ordinea de zi, de către membri: dată limită, 11.04.2022, ora 12.00.

d.      Publicarea pe site de către Direcția Secretariat-Administrativă a CAR a proiectelor finale de hotarari aferente punctelor 1-7 din Convocator care urmează să fie supuse la vot în cadrul Adunării Generale: 12.04.2022.

Art.5   Verificarea identității participanților la adunare  si intocmirea procesului verbal al Adunarii Generale se vor executa de către secretariatul Adunării Generale, format din următorii membri:

1)      Rinciog Dumitru

2)      Perianu Traian

3)      Mihai Vasile

 

COMITETUL DIRECTOR

miercuri, 16 februarie 2022

CAR COEZIUNEA SOCIALA VA AJUTA SA TRECETI MAI USOR PRIN CRIZA ECONOMICA!

 

DECIZIA COMITETULUI DIRECTOR

cu privire la actualizarea ofertei de servicii a CAR si unele

modificari ale Regulamentului Activitatii Financiare

Art.1                   In scopul sprijinirii membrilor CAR pe durata crizei economice actuale, incepand cu 01.03.2022, oferta de servicii financiare a CAR se modifica conform Anexei 1.

Art.2                   Informatiile standard la nivel european privind creditul pentru consumatori se modifica conform Anexei 2.

Art.3                   Cererile de imprumut inregistrate la Registratura CAR pana la data adoptarii prezentei Decizii se vor procesa si rezolva de catre consilierii de serviciu conform ofertei de servicii in vigoare pana la 01.03.2022.

Art.4                   Incepand cu data adoptarii prezentei Decizii, Regulamentul Activitatii Financiare se modifica astfel:

a.       Art.28 va avea un nou continut, dupa cum urmeaza: "La implinirea varstei majoratului, minorii inscrisi in programul Economii pentru Copii pot deveni membri ai CAR cu drepturi depline daca isi exprima aceasta intentie si daca prezinta copii ale actelor de identitate actualizate. In acest caz, nu se percepe taxa de inscriere."

b.      Art.30 si pct.9 din Art.33 se abroga;

c.       Art.68 va avea un nou continut, dupa cum urmeaza: "Pe timpul derularii imprumutului, imprumutatii nu pot efectua retrageri din fondul social".

d.      Art.70 va avea un nou continut, dupa cum urmeaza: "Cererile de retragere de sume (partiale sau totale) din fondul social se vor onora in ordinea cronologica a inregistrarii acestora la Registratura CAR. Membrii CAR vor putea urmari pe site-ul de Internet al CAR stadiul rezolvarii cererii, in tabelul public intitulat "Stadiul rezolvarii cererilor de imprumut, refinantare si retragere fond social".

Art.5                   Directiile Secretariat-Administrativa si Financiar-Contabila vor lua toate masurile pentru informarea cetatenilor si a membrilor CAR si aaplicarea prevederilor prezentei Decizii in cadrul procedurilor de lucru ale CAR.

Data adoptarii Deciziei: 16.02.2022

 

Anexa 1

  OFERTA DE SERVICII FINANCIARE

-incepand cu 01.03.2022-

Stimati cetateni,

Pentru o gestionare mai eficienta a banilor dumneavoastra, va recomandam sa va mutati economiile, sau parte din ele, la Casa de Ajutor Reciproc (CAR). Veti economisi timpul deoarece avem proceduri de lucru rapide, inclusiv de la distanta si, mai ales, banii dvs., deoarece serviciile noastre sunt printre cele mai ieftine din piata financiara.

 Oferta noastra pentru economisire:

 • Beneficiul anual (dobanda) pentru depuneri (cotizatii) este de 5,35%,  nefiind impozitat de catre ANAF.
 • CAR nu percepe comisioane de administrare sau alte costuri.
 • Puteti retrage banii oricand, rapid, in ordinea inregistrarii cererii intr-un tabel public (on line), fara penalizari si, cel mai important, fara sa pierdeti beneficiul.

Oferta noastra pentru imprumuturi:

 • Rata anuala a dobanzii este fixa pe toata durata imprumutului. Neexistand alte costuri si fiind calculata regresiv, dobanda reala se situeaza intre 4.34 - 5.68% pe an.
 • Puteti imprumuta de 3 ori fondul social depus, maxim 50.000 lei, pe termen de pana la 48 luni. In situatii justificate, la cererea celor interesati, se pot depasi aceste limite.
 • In caz de urgenta, va ajutam sa va completati fondul social necesar acordarii imprumutului, prin majorarea sumei imprumutate si retinerea diferentei de fond social din imprumut.
 • Imprumutul se garanteaza cu fondul cotizat (Tip 1) ori cu fondul cotizat si 2-3 giranti (Tip 2).

 Detalii la  http://car-coeziuneasociala.blogspot.ro

Consilierii de serviciu va stau la dispozitie permanent la tel. 0760698672 (inclusiv pe WhatsApp) si la adresa de e-mail car.coeziuneasociala@gmail.com

 

Anexa 2

INFORMAȚII STANDARD LA NIVEL EUROPEAN

PRIVIND CREDITUL PENTRU CONSUMATORI

(conform art. nr. 9 din OUG nr. 50 din 09.06.2010)

-incepand cu 01.03.2022-

 

 Asociația CAR ”Coeziunea Socială”, Cod fiscal: 32335691, cu sediul operațional în București, Sector 1, str. Pajurei nr. 13, Telefon: 0760.698.672, email  car.coeziuneasociala@gmail.com, oferă membrilor săi împrumuturi cu următoarele caracteristici:

 1. Tipul împrumutului:

Tip 1         Garantat cu fondul social - cu rata dobanzii anuale de 8,5%; 

Tip 2         Garantat cu fondul social și giranți- cu rata dobanzii anuale de 10,5%; 

 1. Valoarea împrumutului: între 1.000  și 50.000 lei, în funcție de fondul depus și bonitatea financiară.
 2. Termenul de rambursare a împrumutului: între 6 - 48 luni.
 3. Rata lunară: până la valoarea de 1/3 din venitul net.
 4. Rata dobânzii anuale este fixa pe toata durata imprumutului. La rambursarea anticipată a împrumutului, dobanda se recalculeaza si diferenta se restituie imprumutatului.
 5. Dobânda penalizatoare: 1% pe zi la suma restantă, aplicabilă după 30 zile intarziere la plata ratei. Plățile efectuate după apariția dobânzilor penalizatoare se împart între rate și aceste dobânzi.
 6. Suma totală rambursată la terminarea contractului: Suma împrumutată plus dobânda.
 7. Dreptul de a rambursa anticipat, fără penalități: Da.
 8. Dreptul de a primi un exemplar original al contractului de împrumut: Da.
 9. Dreptul de a renunța la un contract aprobat: Da.
 10. Nu se percep comisioane de administrare. În situația plăților prin conturi bancare sau posta, comisioanele se suportă de către cei împrumutați.
 11. Notificările scrise și declanșarea executării silite se pun în mișcare după 60 de zile de la ultima plată efectuată, respectiv dupa implinirea termenului de punere in intarziere.

 

EXEMPLU DE  ÎMPRUMUT TIP 1,  DE 10.000 LEI, CU RAMBURSARE IN 12 LUNI

*      Rata lunară: 834 lei;

*      Dobânda totală: 460 lei, ceea ce, în procente, reprezintă o dobândă reala de 4.60% pe an;

*      Dobânda anuală efectivă: 9.15% calculată conform formulei legale;

*      Suma totala de rambursat: 10.460 lei.

 

EXEMPLU DE  ÎMPRUMUT TIP 2,  DE 10.000 LEI, CU RAMBURSARE IN 12 LUNI

*      Rata lunară: 834 lei;

*      Dobânda totală: 568 lei, ceea ce, în procente, reprezintă o dobândă reala de 5.68% pe an;

*      Dobânda anuală efectivă: 11.51% calculată conform formulei legale;

*      Suma totală de rambursat: 10.568 lei.

vineri, 4 februarie 2022

CUM SA ECONOMISIM BANII. IN VALUTA SAU IN LEI?

 - Studiu comparativ privind unele solutii de economisire a banilor-

 

Banii sunt o marfa ca oricare alta. Acestia se pot vinde, se pot cumpara, se pot imprumuta - mai ieftin sau mai scump, in functie de cerintele de moment ale pietei financiare dar si de abilitatile de vanzator sau de cumparator si de informatiile detinute de catre fiecare cetatean in parte.

In acest articol furnizam cateva informatii esentiale pentru acei dintre dvs. care doriti sa economisiti bani, pentru a va achizitiona bunuri de folosinta indelungata, cu valoare mai mare (autoturism, locuinta, teren etc) sau pentru a demara o afacere pe cont propriu.

Pentru a strange o suma mai mare, majoritatea cetenilor nu au alta optiune decat aceea de a nu cheltui intregul castig lunar si de a pune deoparte, de la luna la luna, diferenta. Dilema este unde si cum este mai bine sa pastram acesti bani pana cand acumulam suma necesara achizitiei? Aici incercam sa va ajutam noi, furnizandu-va cateva informatii utile despre variantele de economisire cele mai uzitate de catre cetateni la momentul actual, cu avantajele si dezavantajele acestora.

In exemplele de mai jos am luat in calcul o perioada de referinta si de economisire a banilor pe o durata de 10 ani.

 

Varianta 1 - Pastrarea banilor in casa sau asa zisa metoda "la ciorap" (in seif sau ascunsi prin diverse cotloane ale casei)

Pare incredibil,  dar multi romani inca apeleaza la aceasta forma de strangere a banilor. In afara de grija si stresul ca v-ar putea fi devalizata casa si ati putea ramane fara banii stransi, nu va recomandam aceasta varianta, deoarece banii, ca si alte marfuri, se depreciaza in timp. Este vorba inflatie, un fenomen economic care poate fi tinut sub control de catre guverne, dar care nu poate fi eliminat. In Romania, rata medie a inflatiei anuale se situeaza in jurul cifrei de 4%. Aceasta inseamna ca, de exemplu, daca economisiti 10.000 lei anual, timp de 10 ani, banii dvs. nu vor mai avea aceeasi putere de cumparare la sfarsitul ciclului de economisire. Pierderea/deprecierea se poate calcula, astfel:

Suma economisita (lei)

Procent inflatie anuala (4%)

Depreciere (pierdere) anuala

 (lei)

Anul 1

10,000.00

0.04

400.00

Anul 2

20,000.00

0.04

800.00

Anul 3

30,000.00

0.04

1,200.00

Anul 4

40,000.00

0.04

1,600.00

Anul 5

50,000.00

0.04

2,000.00

Anul 6

60,000.00

0.04

2,400.00

Anul 7

70,000.00

0.04

2,800.00

Anul 8

80,000.00

0.04

3,200.00

Anul 9

90,000.00

0.04

3,600.00

Anul 10

100,000.00

0.04

4,000.00

SUMA TOTALA ECONOMISITA

100,000.00

Total depreciere (pierdere) prin inflatie

22,000.00

 

In concluzie, cu 100.000 lei, peste 10 ani, vom putea cumpara produse si bunuri pe care astazi le putem cumpara cu doar 78.000 lei, deci vom inregistra o pierdere de 22.000 lei.

 

Varianta 2 - Pastrarea banilor la banca, in moneda nationala (in lei)

O alta varianta, mult mai buna decat prima, este aceea de a pastra banii, sub forma de depozit, la o banca comerciala. In afara de faptul ca scapati de stresul pastrarii banilor in casa, primiti o dobanda care acopera o parte din deprecierea produsa de inflatie. In aceasta perioada, dobanda anuala efectiva (DAE) la depozitele constituite la banci este de cel mult 3%. Presupunand ca aceasta ar ramane neschimbata timp de 10 ani de zile (varianta optimista!...), am avea urmatorul tablou al economisirii:

Suma economisita (lei)

Procent dobanda anuala (3%)

Dobanda anuala obtinuta (lei)

Anul 1

10,000.00

0.03

300.00

Anul 2

20,300.00

0.03

609.00

Anul 3

30,909.00

0.03

927.27

Anul 4

41,836.27

0.03

1,255.09

Anul 5

53,091.36

0.03

1,592.74

Anul 6

64,684.10

0.03

1,940.52

Anul 7

76,624.62

0.03

2,298.74

Anul 8

88,923.36

0.03

2,667.70

Anul 9

101,591.06

0.03

3,047.73

Anul 10

114,638.79

0.03

3,439.16

SUMA TOTALA ECONOMISITA

118,077.96 lei

Concluzii:

1.      Dobanda totala obtinuta, de 18,077.96 lei, nu acopera integral deprecierea (pierderea) de 22,000.00 lei, produsa de inflatie.

2.      In realitate veti economisi o suma totala mai mica, deoarece dobanda de 18,077.96 lei este impozitata de stat (prin ANAF).

 

Varianta 3 - Pastrarea banilor la banca, in valuta (in euro)

O alta varianta de economisire este transformarea monedei nationale in euro si depozitarea valutei la banca. Pentru a intocmi tabloul economisirii in acest caz, este necesar sa studiem evolutia istorica a cursului de schimb leu/euro si sa incercam o prognoza a evolutiei cursului pe urmatorii 10 ani.

Pentru aceasta, avem la indemana arhiva Bancii Nationale a Romaniei, de unde rezulta ca in ultimii 10 ani, respectiv in perioada iunie 2011-iunie 2021, moneda nationala s-a depreciat fata de euro cu 0.6951 lei, respectiv cu o medie de 0.0695 lei pe an (17 iunie 2011-1 euro=4.2291 lei; 17 iunie 2021-1 euro=4.9242 lei). Avand in vedere ca rata anuala medie a dobanzii oferita de banci la depozitele in euro este de circa 0.25%, vom avea urmatorul tablou al economisirii:

Suma economisita  (lei)

Curs leu/euro

Suma convertita anual (euro)

Suma economisita (euro)

Procent dobanda anuala (0.25%)

Dobanda anuala obtinuta (euro)

Anul 1

10,000.00

4.9242

2,030.79

2,030.79

0.0025

5.08

Anul 2

10,000.00

4.9937

2,007.60

4,043.47

0.0025

10.11

Anul 3

10,000.00

5.0632

1,985.14

6,038.72

0.0025

15.10

Anul 4

10,000.00

5.1327

1,963.39

8,017.21

0.0025

20.04

Anul 5

10,000.00

5.2022

1,942.31

9,979.56

0.0025

24.95

Anul 6

10,000.00

5.2717

1,921.87

11,926.37

0.0025

29.82

Anul 7

10,000.00

5.3412

1,902.05

13,858.25

0.0025

34.65

Anul 8

10,000.00

5.4107

1,882.84

15,775.73

0.0025

39.44

Anul 9

10,000.00

5.4802

1,864.19

17,679.36

0.0025

44.20

Anul 10

10,000.00

5.5497

1,846.10

19,569.65

0.0025

48.92

SUMA TOTALA ECONOMISITA

19,618.58 euro = 108,877.2 lei

 Concluzii:

1.      Observam ca dobanda totala obtinuta, de 8,877.2 lei, este mult mai mica decat cea obtinuta in varianta economisirii la banca in lei (Varianta 2).

2.      In realitate veti economisi o suma si mai mica, deoarece in calculul de mai sus nu au fost luate in consideratie costurile aferente conversiei leilor in euro si invers si nici impozitul perceput pe dobanzi de catre ANAF.

 

Varianta 4 - Pastrarea banilor la o casa de ajutor reciproc (calculele de mai jos au la baza oferta  de servicii financiare a Casei de Ajutor Reciproc  "Coeziunea Sociala")

Plecand de la faptul ca in anul  2021, CAR "Coeziunea Sociala" a acordat un beneficiu anual (dobanda) de 4,1% la sumele depuse de catre membri si ca, in conformitate cu traditia instituita inca de la infiintarea CAR, procentul de beneficiu se mareste in fiecare an cu cel putin 0,01%, vom avea urmatorul tablou al economisirii:

Suma economisita (lei)

Procent beneficiu (dobanda) anual

Beneficiu anual (dobanda) obtinuta (lei)

Anul 1

10,000.00

0.041

410.00

Anul 2

20,410.00

0.042

857.22

Anul 3

31,267.22

0.043

1,344.49

Anul 4

42,611.71

0.044

1,874.92

Anul 5

54,486.63

0.045

2,451.90

Anul 6

66,938.52

0.046

3,079.17

Anul 7

80,017.70

0.047

3,760.83

Anul 8

93,778.53

0.048

4,501.37

Anul 9

108,279.90

0.049

5,305.71

Anul 10

123,585.61

0.050

6,179.28

SUMA TOTALA ECONOMISITA

129,764.89 lei

Concluzii:

1.      Observam ca dobanda totala de 29,764.89 lei acopera deprecierea prin inflatie si este, de departe, cea mai mare dintre toate variantele prezentate mai sus.

2.      De asemenea, foarte important, conform legislatiei in vigoare, beneficiul acordat de catre CAR-uri nu se impoziteaza de catre ANAF.

3.      Spre deosebire de sistemul bancar unde lichidarea unui depozit inainte de maturitate este sanctionata cu pierderea dobanzii, la CAR nu exista acest pericol - banii putand fi retrasi partial sau total, oricand, printr-o simpla cerere, fara ca solicitantii sa piarda sau sa le fie diminuat procentul de beneficiu.


Concluzia generala este ca, indiferent de variatiile inflatiei, mai ales in timpul crizelor economice, economisirea banilor la casa de ajutor reciproc este cea mai buna solutie pentru cetateni.