luni, 3 iunie 2024

Convocarea Adunarii Generale a Asociatiei CAR "Coeziunea Sociala"

 

DECIZIA CONSILIULUI DIRECTOR  

 cu privire la convocarea Adunarii Generale a membrilor CAR

 

Art.1                  Se convoacă Adunarea Generală a membrilor CAR, denumita in continuare prescurtat AGA, în ziua de 01.07.2024, ora 12.00, cu următoarea ordine de zi (pentru vizionare si participarea la dezbateri, dati clic pe documentele respective, prezentate in tabelul de mai jos):

 

Nr. crt.

Ordinea de zi

1

Prezentarea, dezbaterea si supunerea la vot a raportului Consiliului Director pentru activitatea desfasurata in anul 2023

 • Proiectul initial 
 • Proiectul final, cu amendamente (se publica la 24.06.2024)
 • Hotararea adoptata de AGA (se publica la finalizarea AG, respectiv pe 01.07.2024 sau pe 18.07.2024)

2

 Prezentarea, dezbaterea si supunerea la vot a bilantului contabil si a situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023

 • Hotararea adoptata de AGA (se publica la finalizarea AG, respectiv pe 01.07.2024 sau pe 18.07.2024)

3

Prezentarea, dezbaterea si  supunerea la vot a raportului Comisiei de Cenzori pe anul 2023

 • Hotararea adoptata de AGA (se publica la finalizarea AG, respectiv pe 01.07.2024 sau pe 18.07.2024)

4

Prezentarea, dezbaterea si supunerea la vot  a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024

 • Hotararea adoptata de AGA (se publica la finalizarea AG, respectiv pe 01.07.2024 sau pe 18.07.2024)

5

Prezentarea, dezbaterea si supunerea la vot a modificarilor la art.20, 21 si 23 din Statutul CAR, in scopul punerii in conformitate cu Sentinta Civila nr.2244/2024  pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti la 02.04.2024, ramasa definitiva

 • Hotararea adoptata de AGA (se publica la finalizarea AG, respectiv pe 01.07.2024 sau pe 18.07.2024)

6

Prezentarea, dezbaterea si supunerea la vot a modificarilor adoptate de catre Consiliul  Director la Regulamentul Activitatii Financiare (RAF)

 • Proiectul initial 
 • Proiectul final, cu amendamente (se publica la 24.06.2024)
 • Hotararea adoptata de AGA (se publica la finalizarea AG, respectiv pe 01.07.2024 sau pe 18.07.2024)

7

Prezentarea, dezbaterea si supunerea la vot a modificarilor adoptate de catre Consiliul Director la Regulamentul Intern (RI) 

 • Proiectul initial 
 • Proiectul final, cu amendamente (se publica la 24.06.2024)
 • Hotararea adoptata de AGA (se publica la finalizarea AG, respectiv pe 01.07.2024 sau pe 18.07.2024)

8

Prezentarea, dezbaterea si supunerea la vot a modificarilor adoptate de catre Consiliul Director la Regulamentul Adunarilor Generale

 • Proiectul initial 
 • Proiectul final, cu amendamente (se publica la 24.06.2024)
 • Hotararea adoptata de AGA (se publica la finalizarea AG, respectiv pe 01.07.2024 sau pe 18.07.2024)

 

Art.2                  În situația nerealizării cvorumului la data primei convocări, AGA se reconvoacă pentru ziua de 18.07.2024, ora 12.00, in acelasi format si cu aceeași ordine de zi. În aceasta ipoteza, Consiliul Director va posta pe pagina de internet a CAR, la data de 02.07.2024, un Comunicat privind reconvocarea AGA.

Art.3                  Mod de lucru la prima și la a doua convocare: 

a)      AGA se desfășoară de la distanță, fără prezența fizică a membrilor.

b)      Membrii își pot exercita dreptul de vot prin utilizarea formularului "Buletin de vot". Formularul poate fi descarcat de pe pagina de internet a CAR, solicitat prin e-mail sau WhatsApp, ori ridicat de la Punctul Central de Lucru al CAR, începând cu data de 24.06.2024. (Clic aici pt descarcarea Buletinului de vot)

c)      Buletinele de vot pot fi depuse/primite doar personal, in nume propriu,  până la data de 01.07.2024, ora 12.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 18.07.2024, ora 12.00 pentru a doua convocare, prin următoarele modalități:

  • Depunere directă, la adresa Punctului de Lucru Central (PLC) situat in Bucuresti, str. Pajurei, nr.13, Sector 1;
  • Prin poștă, cu scrisoare recomandată, la adresa PLC;
  • Prin curier, la adresa PLC;
  • Prin poșta electronică, la adresa de e-mail car.coeziuneasociala@gmail.com;
  • Prin aplicația ”WhatsApp”, la numărul de telefon 0760 698 672.

d)     Buletinele de vot predate pentru prima convocare a AGA sunt valabile si pentru a 2-a convocare dacă exista aceasta mențiune/opțiune făcută pe buletinul de vot  de către votant.

e)      Buletinele de vot care nu sunt depuse/primite in termenele de mai sus, nu vor fi luate în considerare.

 

Art.4                  Calendarul activităților aferente primei convocări a AGA:

a)      17.06.2024, ora 12.00 - termen de publicare pe site-ul CAR a proiectelor inițiale de hotarari, in scopul dezbaterii si formulării propunerilor de modificare/completare a acestora de catre membri;

b)      24.06.2024, ora 12.00 - termen de comunicare de catre membrii CAR a observațiilor și propunerilor de modificare/completare a proiectelor de hotărâri;

c)      24.06.2024 - termen de publicare pe pe site-ul CAR a proiectelor finale de hotarari;

d)     24.06.2024 - 01.07.2024, ora 12.00 - perioada de predare/trimitere a buletinelor de vot la Secretariatul AGA.

Art.5                  Calendarul activităților în situatia reconvocarii AGA:

a)      02.07.2024 - publicare Comunicat privind neindeplinirea cvorumului;

b)      18.07.2024, ora 12.00 - termen de predare/trimitere a buletinelor de vot la Secretariatul AGA.

Art.6                  Verificarea identității participanților la adunare, validarea buletinelor de vot si intocmirea procesului verbal se vor executa de către Secretariatul AGA, format din următorii membri ai CAR:

1.      Rînciog Dumitru

2.      Perianu Traian

3.      Nenciu-Avram Paul

Art.7                  Proiectele de hotarari, atat cele initiale cat si cele finale, vor fi supuse dezbaterii si aprobarii CD in timp util, pana la data publicarii, respectiv 17.06.2024 sau 24.06.2024.


miercuri, 15 mai 2024

In atentia membrilor CAR

Vrem să-i asigurăm pe toți membrii CAR care accesează împrumuturi de la asociația noastră, de faptul că respectarea normelor legale în vigoare aplicabile CAR, în domeniul împrumuturilor, este un principiu de la care nu ne abatem, pe care îl respectăm cu strictețe în fiecare contract de împrumut pe care îl încheiem. Ne mândrim cu faptul că am câștigat în instanțele de judecată toate procesele în care am fost acuzați de clauze abuzive.

Pentru exemplificare, vă prezentăm copia unei hotărâri de instanță în acest sens (clic aici pentru accesarea documentului).

luni, 15 aprilie 2024

In atentia membrilor CAR si a publicului interesat

 In perioada 01 - 06.05.2024, nu se lucreaza cu publicul. Incepand cu 07.05.2025, ora 08.00, se va relua programul obisnuit de lucru cu publicul, respectiv:

 • Luni - Joi, orele 08.00 - 14.00;
 • Vineri, orele 08.00 - 13.00.

joi, 21 decembrie 2023

Oferta de servicii financiare a CAR COEZIUNEA SOCIALA pentru anul 2024

PENTRU ECONOMISIRE:

·         Prin lege, beneficiul acordat pentru fondul social nu este impozitat de catre ANAF. Nu percepem comisioane de administrare sau de retragere. Nu va obligam sa pastrati cotizatiile pe un termen prestabilit.

·         Principalele caracteristici ale economisirii la CAR sunt:

Beneficiul

(dobanda)

Fond social minim, la inscriere in CAR

Fond social maxim

Frecventa depunerilor

Termen de pastrare fond social

8,5 % pe an

50 lei

Nelimitat

La dispozitia membrilor CAR

La dispozitia membrilor CAR

·        In cadrul programului "Economii pentru copii" se ofera aceleasi facilitati.

·        Fondul social se poate retrage, total sau partial, in ordinea inregistrarii cererii in tabelul on line intitulat Stadiul rezolvarii cererilor de imprumut, de refinantare si de retragere fond social, in transe lunare de cel mult 40.000 lei/luna.

 

PENTRU IMPRUMUTURI:

·        Puteti imprumuta sume de 3 ori mai mari decat fondul social, pe termen maxim 5 ani. Fondul social se poate constitui/completa si prin retinere din imprumut.

·        Dobanda totala se poate retine anticipat, din imprumut. In aceasta situatie aveti garantia ca rata dobanzii nu va fi modificata pe durata imprumutului si ca, in situatia platii anticipate a acestuia, dobanda se recalculeaza si diferenta vi se restituie.

·        Principalele caracteristici ale imprumuturilor acordate de CAR sunt:

Denumire imprumut

Mod de garantare

Dobanda reala

Tip 1 - In limita fondului social

Cu fondul social

5.83 - 6.23% pe an

Tip 2 - Garantat cu giranti

Cu fondul social si giranti

6.85 - 7.31% pe an

Tip 3 - De refinantare

Cu fondul social si giranti

7.36 - 7.85% pe an

·        Imprumutul se acorda in ordinea inregistrarii cererii in tabelul on line intitulat Stadiul rezolvarii cererilor de imprumut, de refinantare si de retragere fond social.

·        Taxa de inscriere in CAR: 20 lei.

·        Formulare si detalii gasiti la  http://car-coeziuneasociala.blogspot.ro si la consilierii de serviciu ai CAR, care va stau la dispozitie, in cadrul programului zilnic de lucru, la tel. 0760698672 (inclusiv pe WhatsApp).

 

INFORMAȚII STANDARD PRIVIND CREDITUL PENTRU CONSUMATORI

(conform art.9 din OUG nr.50/09.06.2010)

Asociația CAR ”Coeziunea Socială”, Cod fiscal: 32335691, cu sediul operațional în București, Sector 1, str. Pajurei nr. 13, tel.0760.698.672, email car.coeziuneasociala@gmail.com, oferă membrilor săi împrumuturi cu următoarele caracteristici:

1.      Tipuri de imprumut:

Tip 1      Imprumut garantat cu fondul social, cu rata dobanzii anuale de 11,5%; 

Tip 2      Imprumut garantat cu fondul social și giranți, cu rata dobanzii anuale de 13,5%;

Tip 3      Imprumut de refinantare, garantat cu fondul social si giranti, cu rata dobanzii anuale de 14,5%. 

2.      Valoarea împrumutului: minim 1.000 lei si maxim de 3 ori suma cotizata, în funcție de fondul depus și bonitatea financiară.

3.      Termenul de rambursare a împrumutului: max. 60 luni.

4.      Rata lunară: până la valoarea de 1/3 din venitul net.

5.      Rata dobânzii anuale este fixa pe toata durata imprumutului. La rambursarea anticipată a împrumutului, dobanda se recalculeaza si diferenta se restituie imprumutatului.

6.      Dobânda penalizatoare: 0,5% pe zi de intarziere, aplicata la suma restantă. Plățile efectuate după apariția dobânzilor penalizatoare se împart între rate și aceste dobânzi.

7.      Suma de rambursat la terminarea contractului: suma împrumutată + dobânda.

8.      Anterior contractului, intre parti se negociaza oferta precontractuala de imprumut.

9.      Dreptul de a rambursa anticipat imprumutul, fără penalități: Da.

10.  Dreptul imprumutatului de a primi un exemplar original al contractului de împrumut: Da.

11.  Dreptul de a se retrage dintr-un contract aprobat: Da.

12.  Nu se percep comisioane de administrare. În situația plăților prin conturi bancare sau posta, comisioanele aferente transferului se suportă de către împrumutați.

13.  Notificările scrise și declanșarea executării silite se pun în mișcare după 60 de zile de la ultima plată efectuată, respectiv dupa implinirea termenului de punere in intarziere.

 

EXEMPLU DE IMPRUMUT nr.1:  Suma imprumutata - 10.000 lei, Durata - 24 de luni:

Tipul de imprumut

Tip 1

Tip 2

Tip 3

Rata dobanzii anuale

11.5 %

13.5 %

14.5 %

Rata lunara (lei)

417

417

417

Dobanda totala  (lei)

1.197

1.405

1.509

Dobanda anuala efectiva (DAE)

13.31%

16.07%

17.50%

Dobanda reala pe an

5.99%

7.03%

7.54%

Suma totala de rambursat (lei)

11.197

11.405

11.509

 

EXEMPLU DE IMPRUMUT nr.2: Suma imprumutata - 30.000 lei, Durata - 48 de luni:

Tipul de imprumut

Tip 1

Tip 2

Tip 3

Rata dobanzii anuale

11.5 %

13.5 %

14.5 %

Rata lunara (lei)

625

625

625

Dobanda totala  (lei)

7.044

8.269

8.881

Dobanda anuala efectiva (DAE)

14.71%

18.18%

20.06%

Dobanda reala pe an

5.87%

6.89%

7.40%

Suma totala de rambursat (lei)

37.044

38.269

38.881

Nota: În DAE este inclusă doar dobânda anuală, imprumuturile nemaiavand alte costuri. Diferenta dintre rata dobânzii anuale și DAE este data de  formula diferită de calcul, prevăzută de lege.

CLIC AICI PENTRU A OBTINE O OFERTA PERSONALIZATA