Reprezentanti teritoriali


Castigati bani si ajutati comunitatea dvs. sa prospere! 
-informatii pentru cetatenii care doresc sa devina reprezentanti teritoriali-

In scopul facilitarii accesului cetatenilor din cele mai indepartate si izolate zone ale tarii la serviciile sale, CAR "Coeziunea Sociala" numeste reprezentanti teritoriali (denumire prescurtata: RT) - denumire generica, in care sunt cuprinsi:
a.      Reprezentantii locali, in situatia in care acestia coordoneaza activitatea CAR dintr-o singura localitate; 
b.      Reprezentantii zonali, in situatia in care acestia coordoneaza activitatea CAR din mai multe localitati;
c.       Sefii punctelor locale de lucru (PLL), in situatia in care acestia coordoneaza unul sau mai multe puncte locale de lucru ale CAR.

Reprezentantii teritoriali se numesc din randul cetatenilor cu o buna reputatie morala si profesionala, care au cunostinte si abilitati necesare in lucrul cu calculatorul si care dispun de o conexiune permanenta la Internet.

Comitetul Director al CAR (CD) emite decizia de numire a unui reprezentant  teritorial dupa inregistrarea unei declaratii notariale pe proprie raspundere, cu urmatorul text: "Subsemnata/Subsemnatul  .................. in calitate de reprezentant teritorial al CAR Coeziunea Sociala, ma angajez sa confirm prin semnatura olografa autenticitatea semnaturilor date pe actele necesare acordarii imprumuturilor membrilor CAR din zona mea de responsabilitate, dupa verificarea identitatii si a valabilitatii documentelor de identitate prezentate de catre imprumutati si girantii acestora".

Atributiile reprezentantului teritorial al CAR sunt:
1.    Prezinta cetatenilor interesati oferta de servicii a CAR "Coeziunea Sociala" si acorda informatiile necesare inscrierii in CAR.
2.      Primeste (prin e-mail, fax, posta sau curier) contractele de imprumut, redactate de catre Compartimentul Economic Financiar al CAR si, dupa semnarea lor de catre imprumutati si giranti, in prezenta sa, le contrasemneaza, apoi le expediaza la sediul central al CAR, situat in Bucuresti, str. Pajurei, nr. 13, cod 013152, Secor 1. Cheltuielile de expeditie se suporta de catre beneficiarii de imprumuturi.
3.      Atunci cand in zona sa de responsabilitate sunt inregistrate cel putin 30 de cereri de inscriere in CAR, reprezentantul teritorial poate solicita Comitetului Director al CAR, prin cerere scrisa, organizarea unui punct local de lucru (PLL), fapt ce presupune:
a.       Incheierea unui contract de mandat sau a unui contract de prestari servicii intre CAR si seful PLL;
b.      Predarea de catre CAR a chitantierelor necesare incasarii in numerar, pe plan local, a cotizatiilor, ratelor la imprumuturi si a altor contributii ale membrilor CAR;
c.       Emiterea de catre CAR a unei autorizatii pe numele sefului PLL, pentru scutirea de la plata comisioanelor aferente depunerilor de numerar la banca;
d.      Deschiderea de catre CAR a unui subcont bancar, numirea ca administrator de cont a sefului PLL si predarea catre acesta a unui card bancar  asociat subcontului respectiv.
e.       Intre 20-25 ale lunii, sumele incasate vor fi virate in contul central al CAR, pe baza de boderou centralizator.

Drepturile reprezentantului teritorial al CAR sunt:
a.       Beneficiaza, la imprumuturi, de o dobanda  mai mica decat cea stabilita pentru categoria de imprumut solicitata, daca in zona sa de responsabilitate a inregistrat cel putin 15 membri ai CAR.
b.      Decontarea cheltuielilor efectuate pentru exercitarea atributiilor, in calitate de reprezentant teritorial al CAR;
c.      Beneficiaza de stimulente financiare acordate conform prevederilor Statutului CAR;
d.      Este numit sef al PLL, in situatia in care localitatile pe care le deserveste totalizeaza cel putin 30 de membri ai CAR;
In afara drepturilor specificate mai sus, la sfarsitul fiecarui an financiar, reprezentantul teritorial primeste un beneficiu in suma de 2 %, aplicat la cotizatiile depuse de catre membrii CAR din zona coordonata.
Exemplu: Daca din localitatea/localitatile coordonate s-au inscris in CAR un numar de cel putin 15 membri si acestia insumeaza o cotizatie totala de 150.000 lei, reprezentantului teritorial i se plateste, la sfarsit de an fiscal, suma de 3.000 lei (150.000 lei X 2 % = 3.000 lei).

Pasii de urmat pentru a deveni reprezentant teritorial sunt:
  1. Inscrierea ca membru in CAR COEZIUNEA SOCIALA;
  2. Depunerea la Registratura CAR a unei declaratii de intentie si a unui CV.
  3. Comunicarea datelor de contact (telefon, e-mail, adresa, fax) pentru a fi publicate pe paginile de Internet ale localitatilor pe care doriti sa le reprezentati. Va putem autoriza sa publicati pe paginile acestor localitati diferite anunturi, articole si opinii cu privire la CAR sau la alte domenii de interes local sau national. Puteti recomanda si alte persoane, indiferent de domiciliul lor, sa publice pe site-urile localitatilor coordonate de dvs.
  4. Trimiterea la Registratura CAR a declaratiei notariale pe proprie raspundere, cu continutul mentionat mai sus.