Inscrieri

Inscrierea ca membru al Casei de Ajutor Reciproc "Coeziunea Sociala", denumita in continuare prescurtat CAR, se poate face prin prezentarea celor interesati la Punctul Central de Lucru (PCL), situat in Bucuresti, str. Pajurei, nr. 13, Sector 1, la punctele teritoriale de lucru ale CAR,  sau prin aplicarea  procedurii de inscriere de la distanta, astfel:
1.  Se completeaza cererea de inscriere si anexa acesteia si se expediaza pe adresa Punctului Central de Lucru (PCL), prin e-mail (in format PDF) sau prin posta, insotita de copia cartii de identitate.
2. Se plateste in contul colector al CAR, deschis la BRD-Agentia Carol, RO36BRDE441SV84947644410 (Cod fiscal 32335691) sau in numerar, la punctele de lucru, o taxa unica de inscriere in CAR, in suma de 10 lei, o cotizatie minima de 30 lei. Este bine de stiut ca depunerile de cotizatii sunt neplafonate, deci puteti depune orice suma, cand doriti si cand puteti. 

In situatiile in care depunerile/platile se fac prin transfer bancar sau prin mandat postal,  depunatorul trebuie sa specifice pe ordinul/mandatul de plata numele si prenumele membrului CAR pentru care se executa plata respectiva si codul numeric personal al acestuia.

Inscrierea minorilor de catre parinti, bunici si tutori, in cadrul programului social denumit "Economii pentru copii", se face prin completarea cererii de inscriere in programul "Economii pentru copii".