Procedura de lucru la distanta prin reprezentantii teritoriali ai CAR (RT)


Inscrierea in CAR


Se pot inscrie in CAR cetatenii domiciliati in toate localitatile tarii, astfel:

(1)   Persoana interesata completeaza formularul cerere de inscriere si il expediaza/preda RT, insotita de copia cartii de identitate si a dovezii de venit (talon de pensie/adeverinta salariu).

(2)   RT scaneaza cererea si anexele si le expediaza la car.coeziuneasociala@gmail.com .

(3)   Noul membru plateste in contul CAR, deschis la BRD-Agentia Carol, RO36BRDE441SV84947644410, cod fiscal 32335691, taxa de inscriere in CAR, conform celor de mai jos, si cotizatia minima in suma de 30 lei. Cuantumul taxei de inscriere este stabilit in functie de venitul net al persoanei care se inscrie in CAR, respectiv:

a.       Persoane fara venit,  persoane cu venituri intre 1 si 1.000 lei  si minorii inscrisi in programul "Economii pentru copii" - 5 lei

b.      Intre 1.001 si 2.000 lei - 10 lei

c.       Intre 2.001 si 4.000 lei - 15 lei

d.      Peste 4.000 lei - 20 lei

(4)   Pe ordinul/mandatul de plata se vor mentiona: numele si prenumele membrului CAR, codul numeric personal si detalierea sumelor platite.

(5)   Inscrierea in CAR a minorilor, de catre parinti, bunici sau tutori, in cadrul programului special denumit "Economii pentru copii", se face prin completarea formularului special dedicat.

Acordarea imprumuturilor

(6)   Solicitantul de imprumut expediaza/preda catre RT documentele necesare acordarii imprumutului, dupa cum urmeaza:

a.       Cererea de imprumut;

b.      Copie dupa cartea de identitate;

c.       Adeverinta de venit/talonul de pensie (Sa nu fie mai vechi de 30 zile. Adeverinta de venit eliberata de o firma mica sau mijlocie trebuie insotita de o captura de ecran REGES);

d.      Dovada proprietatii imobiliare (daca imprumutul este mai mare de 15.000 lei);

e.       Documentele girantilor (2 giranti pentru sume mai mici sau egale cu 5.000 lei si 3 giranti pentru sume mai mari), respectiv:

                                                              i.      Copie dupa cartea de identitate;

                                                            ii.      Adeverinta de venit sau talonul de pensie (Sa nu fie mai vechi de 30 zile. Adeverinta de venit eliberata de o firma mica sau mijlocie trebuie insotita de o captura de ecran REGES);

                                                          iii.      Declaratie angajament completata - mai putin la rubricile "Contractul de imprumut nr. ..." si "Data", acestea urmand a fi completate in momentul semnarii contractului de imprumut;  

(7)   Dupa primirea si examinarea documentelor precizate la pct. (6), RT le scaneaza si le expediaza la car.coeziuneasociala@gmail.com .

(8)   Dupa aprobarea imprumutului de catre CD, CAR intocmeste si trimite contractul de imprumut pe adresa de e-mail a RT.

(9)   Dupa primirea contractului, RT executa urmatoarele:

a.       Printeaza contractul in 2 exemplare apoi contacteaza solicitantul de imprumut pentru a stabili de comun acord locul, data si ora cand se va prezenta impreuna cu girantii, in scopul semnarii contractului si a declaratiilor angajament. Contractul de imprumut se va semna de catre IMPRUMUTAT pe fiecare fila a contractului, in coltul din dreapta jos, iar pe ultima pagina, IMPRUMUTATUL va inscrie textul: "Am citit si am inteles prevederile contractului. Bun si aprobat pentru suma de  .... lei.", apoi va scrie data si va semna si langa acest text  - pe ambele exemplare ale contractului;

b.      Pe copiile cartilor de identitate posesorii acestora vor inscrie textul "Conform cu originalul" apoi vor trece data si vor semna;

(10)    RT expediaza prin posta sau curier rapid (in functie de optiunea IMPRUMUTATULUI, care plateste costurile expeditiei), la sediul central al CAR, situat in str. Pajurei, nr,. 13, sector 1 Bucuresti, toate documentele originale care constituie dosarul de imprumut.

(11)     Dupa primirea celor 2 exemplare originale ale contractului, CAR transfera banii in contul bancar al IMPRUMUTATULUI sau ii trimite prin mandat postal (conform celor convenite prin contractul de imprumut).

(12)    CAR expediaza pe adresa postala a IMPRUMUTATULUI, ex.2 al contractului de imprumut, insotit de instiintarea privind costurile de transfer/expeditie a banilor.

 

Efectuarea platilor

(13)    RT nu are obligatia de a incasa bani si nu are nici o obligatie in privinta platilor pe care membrul CAR le datoreaza CAR. Platile se executa individual de catre membrii CAR si persoanele interesate, in contul CAR.

(14)    RT instiinteaza pe membrii CAR ca, pe fiecare ordin de plata, acestia sa specifice:

a.       Numele si prenumele membrului CAR;

b.      CNP-ul membrului CAR;

c.       Ce reprezinta plata respectiva (taxa inscriere, cotizatie, rata, etc).

(15)    Membrii CAR au obligatia de a pastra dovezile transferurilor bancare ale tuturor platilor executate pe anul in curs, pentru confruntarea cu datele inscrise in "Fisa cu situatia financiara a membrului CAR", document pe care CAR Coeziunea Sociala il emite, anual, la 31 decembrie, pentru toti membrii CAR din evidenta.

 

Data stabilirii procedurii si a modificarilor ulterioare
Decizia Comitetului Director
30.08.2017
444/30.08.2017
21.12.2017
610/21.12.2017
30.01.2018
59/30.01.2018