sâmbătă, 22 martie 2014

CONVOCAREA COMITETULUI DIRECTOR

Presedintele CAR Coeziunea Sociala convoaca sedinta Comitetului Director in ziua de vineri, 28.03.2014, ora 14.30, cu urmatoarea ordine de zi:

1.      Raport privind preluarea evidentei contabile de catre noul contabil, dl. Oarga Madalin si prezentarea situatiei financiar-contabile la 28.02.2014 si a procesului verbal de predare-primire (prezinta Oarga Madalin);
2.      Analiza si supunerea aprobarii CD a Deciziei Presedintelui CAR nr. 1/2014 cu privire la aplicarea prevederilor Notificarii BNR. nr. RE-PJR-41-026375/28.02.2014 si a prevederilor Statutului CAR "Coeziunea Sociala", aprobat prin incheierea judecatoreasca nr. 3563/299/2014.
3.      Situatia documentelor personale de inscriere in CAR (cererilor de inscriere si a anexelor acestora) si cotizatiile depuse pe fiecare membru al CAR in parte, la data desfasurarii sedintei, pentru stabirirea valorii fondului de cotizatii (prezinta Perianu Traian);
4.      Aprobarea formularisticii necesare acordarii de imprumuturi (prezinta Florea Victor-Vasile)
a.       Cererea de imprumut
b.      Adeverinta de venit
c.       Contractul de imprumut
d.      Angajamentul de girare a imprumutatului
e.       Desfasuratorul de plata lunara a ratelor si a dobanzilor la imprumut.
5.      Discutarea si rezolvarea cererilor de imprumut inregistrate la Secretariatul CAR pana la data convocarii CD (prezinta Roman Mioara):
a.       Haraga Ancuta, cerere inregistrata la 08.02.2014;
b.  Nae Marcela Dumitru, cerere inregistrata la 10.02.2014;
c.  Dimoiu Dumitru-Dan, cerere inregistrata la 18.02.2014.
6.      Solicitare de deschidere a unui nou cont colector al CAR,  la BANCPOST, ca urmare a inscrierii in CAR a unui numar de aprox. 150 de persoane din structurile CFR de la Craiova (prezinta Roman Mioara).
7.      Stabilirea datei convocarii Adunarii Generale a membrilor CAR in scopul validarii Comitetului Director si a Presedintelui CAR (prezinta Florea Victor-Vasile)..

Loc de desfasurare a sedintei: Punctul de lucru nr. 1, str. Pajurei, nr. 13, Sector 1 Bucuresti.
 
PRESEDINTELE CAR COEZIUNEA SOCIALA,
Florea Victor-Vasile