miercuri, 22 aprilie 2015

Trei directii de actiune pentru dezvoltarea Asociatiei CAR Coeziunea Sociala


Fiind ferm convinsi ca, in contextul economic si financiar actual al Romaniei, fiecare cetatean ar trebui sa beneficieze, pe langa serviciile unei Banci preferate si de serviciile unei Case de Ajutor Reciproc preferate, ca instrumente de gestionare eficienta a veniturilor sale banesti, actuala echipa de management a CAR "Coeziunea Sociala" actioneaza intens pentru extinderea serviciilor si convingerea cetatenilor ca inscrierea lor in CAR nu poate fi decat un lucru benefic pentru ei si pentru familiile lor.
Pentru inceput va prezentam trei directii de actiune, la care ii  rugam sa-si aduca contributia atat pe membrii CAR cat si pe toti cetatenii interesati, astfel:
  1. Elaborarea si difuzarea in toate mediile si in toate localitatile tarii a ofertei de servicii a CAR in perioada 2015-2019 (clic aici pentru vizionare si descarcare).
  2. Participarea CAR Coeziunea Sociala la Festivalul National al ONG-urilor din Romania (ONGFest), care se va desfasura intre 8-10 mai 2015, in Bucuresti, in Parcul Herastrau. Asteptam la standul nostru (cu nr. 138) pe toti bucurestenii interesati sa se inscrie in CAR. Pe durata festivalului cei care se vor inscrie in CAR vor fi scutiti de taxa de inscriere (clic aici pentru a vedea pozitia standului/cortului cu nr. 138). Vor fi trimise invitatii de participare la ONGFest la peste 100 de Asociatii de Bloc di toate Sectoarele Bucurestiului (clic aici pentru descarcarea invitatiei).
  3. Pentru finantarea CAR, va prezentam Formularul 230 - Cerere privind destinația sumei reprezentând pana la 2% din impozitul anual pe veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor. Formularul se completează și se depune de către persoanele fizice care au realizat în anul 2014 venituri din salarii și asimilate salariilor și optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii. Contribuabilii care își exprimă această opțiune pot solicita direcționarea acestei sume către o singură entitate nonprofit.Termenul de depunere este 25 mai 2015. Formularul se completează în două exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România sau la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice, iar copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.Formularul se depune în format hârtie, la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poștă cu confirmare de primire. Utilizându-se formularul din link-ul de mai sus, persoanele doritoare vor completa numai datele de identificarea ale contribuabilului. Formularul se poate transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare (situație în care formularul se descarca de pe site-ul ANAF - link). În acest caz se vor completa toate elementele referitoare la datele de identificarea ale contribuabilului și destinația sumei (conform modelului precompletat de mai sus).
 COMITETUL DIRECTOR AL CAR