marți, 16 iunie 2015

Radu Golban, vicepreședinte PSRO: Problema românilor cu credite în valută poate fi rezolvată prin înființarea unei Case de conversie

Situația dificilă în care se află zeci de mii de români cu credite în franci elvețieni trebuie să își găsească o rezolvare. Cele cinci luni în care acești oameni au așteptat o soluție pentru problema lor reprezintă deja o perioadă de timp mult prea mare care nu trebuie să mai fie prelungită. Partidul Social Românesc propune înființarea unei Case de Conversie care să vină în ajutorul tuturor românilor cu credite contractate într-o monedă străină, convertindu-le în lei.  
Apelul disperat al românilor cu credite în franci nu este, din păcate, singular, iar tragediile care deja au avut loc din cauză că oamenii s-au aflat în imposibilitatea de a-și mai achita creditele trebuie să nu se mai repete. Acum, la cinci luni de la declanșarea crizei cauzată de aprecierea francului elvețian, trebuia să fie deja implementate soluții și nu să aibă loc din nou proteste ale românilor aflați în această situație.
Partidul Social Românesc, prin vicepreședintele Radu Golban, propune înființarea unei 'Case de conversie', aflată sub directa coordonare a BNR, ca rezolvare a acestei situații. Măsura, prevăzută în Proiectul de Țară al P.S.RO, va fi una benefică pentru toți românii care au contractat credite în valută, întrucât prin Casa de conversie ele vor fi  convertite în lei, la cursul zilei, plecând de la experiența altor țări, precum Ungaria — a interzis recent creditele în valută — sau Germania — între cele două războaie mondiale a recurs la o astfel de tehnică pentru a eșalona datoriile.
Înființarea Casei de conversie aduce beneficii ambelor părți. Pe de o parte, prin convertirea creditelor în valută și acordarea exclusiv a creditelor în lei, titularii sunt feriți de riscurile valutare la care erau expuși inițial ori de câte ori se înregistra o depreciere a leului. Pe de altă parte, băncile creditoare sunt ferite de riscul nerecuperării creditelor contractate, situație întâlnită ori de câte ori un debitor întâmpină dificultăți în rambursarea creditului.
'Pentru o conversie mai facilă, prezumția în a asigura încrederea într-o astfel de operațiune este că această conversie să nu presupună modificarea clauzelor contractuale aferente contractelor de credite încheiate între solicitanți și băncile creditoare. Ulterior, pe măsură ce funcționalitatea Casei de conversie se dovedește a fi eficientă, oferind suficiente garanții de 'bun platnic', aceasta ar putea încheia înțelegeri la nivel global cu sistemul băncilor comerciale prin care se pot negocia eșalonarea creditelor, noi condiții de plată a creditelor etc', este de părere vicepreședintele P.S.RO, Radu Golban.
Înființarea Casei de conversie poate avea implicații multiple, precum favorizarea economiei românești în ansamblu, întrucât nu ar mai fi nevoie de un sprijin direct al leului (prin intervenții ale BNR), care ar putea apoi să fie depreciat treptat, s-ar reduce tensiunile sociale și riscurile valutare, în sensul că această Casă de conversie, fiind garantată de stat, ar putea chiar emite obligațiuni cu o dobândă preferențială în calitatea sa de fond de consolidare a tuturor împrumuturilor din țară.
'În condițiile actualului sistem de creditare din România s-a creat un adevărat cerc vicios, incapabil să ofere alternative la redresare: în prezent, creditarea este blocată din cauza costurilor sporite și a riscurilor asumate; mai mult ca oricând economia este dependentă de credite (dar și într-o abordare generalizatoare se poate admite că o economie nu își poate asigura creșterea privată ca fiind de mecanismul creditării); în condițiile reducerii finanțării se reduce și volumul consumului, iar consecința directă o reprezintă scăderea veniturilor la bugetul de stat; insuficiența resurselor publice antrenează riscuri suplimentare de tensiuni sociale; din cauza incertitudinii induse de imposibilitatea rambursării creditelor contractate anterior, băncile vor lua măsuri noi de protecție, majorând suplimentar dobânda; rigiditatea creditării blochează piața imobiliară și generează o subfinanțare a economiei, inclusiv a investițiilor.
Însă, în condițiile înființării Casei de conversie și acceptării creditării doar în monedă națională, acest cerc vicios poate fi întrerupt deoarece: se repun în valoare funcțiile leului ca monedă națională reprezentativă; se elimină riscurile valutare la care erau supuși titularii de credite contractate în monedă străină; se reduce gradul de utilizare a altor monede străine; refinanțarea s-ar discuta doar la nivelul continuării creditării în monedă națională; se creează premise pentru o deblocare a pieței creditelor ceea ce ar reprezenta un impuls favorabil pentru economie; prin negocieri, Casa de conversie ar putea eșalona creditele oferind garanții suplimentare chiar și în perioadele în care s-ar putea înregistra reaprecierea leului.

Radu Golban
Vicepreședinte PSRO