luni, 23 noiembrie 2015

DECIZIE cu privire la convocarea Adunarii Generale a membrilor CAR
Art.1                  In baza Statutului CAR "Coeziunea Sociala", art. 21, se convoaca ADUNAREA GENERALA  pe data de 23 decembrie 2015, la punctul central de lucru al CAR din str. Pajurei, nr. 13, Sector 1 Bucuresti, orele 12.00, cu urmatoarea ordine de zi:
a.       Adoptarea unor modificari la Statutul CAR;
b.      Adoptarea Regulamentului de Organizare si Functionare a CAR;
c.       Prezentarea si aprobarea modificarilor la Regulamentul de Acordare a Imprumuturilor si Ajutoarelor
d.      Validarea noilor membri ai CD si alegerea presedintelui CAR;
Art.2                  In conditiile in care nu se va realiza cvorumul prevazut in Statut, Adunarea Generala se va desfasura la data de 30.12.2015, la aceeasi ora si in acelasi loc.

COMITETUL DIRECTOR AL CAR 

ACTUALIZARE:
Adunarea Generala a fost replanificata pentru data de 14.01.2016, in acelasi loc si la aceeasi ora.