marți, 23 februarie 2016

Nota in atentia reprezentantilor teritoriali ai CAR: Difuzarea "Fisei cu situatia financiara la 31.12.2016" catre toti membrii CAR
Va informam ca am trimis prin posta Fisele cu situatiile financiare la 31.12.2015 ale membrilor CAR domiciliati in zona coordonata de dvs., precum si Formularul 230
privind sponsorizarea CAR cu pana la 2% din impozitul anual datorat statului de catre persoanele fizice. Formularul poate fi completat atat de catre salariati cat si de catre pensionari si se depune sau se trimite prin posta, individual sau centralizat, la sediul judetean al ANAF.

Va rugam sa predati Fisa cu sit. financiara fiecarui membru al CAR din evidenta dvs. contra semnatura in "Lista de inventariere prin confirmarea soldurilor de catre membrii Caselor de Ajutor Reciproc la data de 31.12.2015", apoi sa inapoiati aceasta Lista la Punctul Central de Lucru din str. Pajurei, nr. 13, Sector 1, Bucuresti.

Va informez ca pana la 15.03.2016, veti primi sub forma de tichete-cadou, cota de 2% din totalul cotizatiilor depuse in anul 2015 de catre membrii CAR domiciliati in zona dvs. de coordonare.

SEF COMPARTIMENT SECRETARIAT,
Dumitru RINCIOG