duminică, 19 iunie 2016

Apetitul pentru consum şi dobânzile mai mari îi determină pe români să mute banii din depozite în conturi de economii


Banii plasaţi în conturi curente şi de economii au marcat cea mai mare creştere din ultimii opt ani, de peste 30%. 
Clienţii persoane fizice aveau la fi­nalul lunii aprilie a acestui an peste 44 mld. lei (aproape 10 mld. euro) în con­turi curente şi de economii, cu mai mult de o tre­ime peste nivelul din aprilie 2015, potrivit da­telor BNR. Acest lu­cru înseamnă că nu­mai în ultimul an sumele pla­sate în conturi curente şi de economii s-au majorat cu 12 mld. lei. Creşterea mar­ca­tă în aprilie este cea mai mare din ultimii opt ani.
„Creşterea  depozitelor overnight ca şi creş­terea numerarului din circulaţie au fost de­terminate de o cerere mai mare pentru tran­zacţii curente, determinată de avansul con­sumului intern şi a PIB-ului. Cu alte cu­vin­te, populaţia vrea să consume acum“, ex­plică Liviu Voinea, viceguvernatorul BNR.
Dacă sumele din conturi curente şi de economii au crescut, valoarea depozitelor pe termen scurt (cu scadenţa sub un an) a scăzut cu peste 1%, până la 106 mld. lei (24 mld. euro) în intervalul aprilie 2015-aprilie 2016, ceea ce înseamnă că românii îşi mută banii din depozite în conturi curente şi de eco­nomii, un produs mult mai flexibil care a ajuns să ofere în prezent randamente mai bu­ne. Nu toţi banii din depozite se mută în con­turi curente, însă concluzia este destul de cla­ră: clienţii băncilor caută alternative pentru economisire sau vor să consume mai mult.
Conturile curente şi de economii au cres­cut în contextul în care dobânzile oferite de ban­cheri pentru depozitele la termen s-au re­dus puternic şi au ajuns la un nivel mai mic  decât cel al conturilor de economii. Cea mai ma­re dobândă la un depozit pe trei luni este de 1,7% pe an şi se găşeşte în oferta Intesa San­paolo Bank, în timp ce în cazul celei mai bu­ne oferte pentru un cont de economii care apar­ţine TBI Bank randamentul anualizat ajun­ge la 2,4%, cu aproape un punct procen­tual mai mult. În topul băncilor cu cele mai bu­ne oferte la conturile curente se numără şi Libra, Garanti, BCR şi UniCredit, în timp ce prin­tre băncile cu cele mai bune dobânzi la de­pozite se regăsesc Idea, Marfin, Alpha şi Credit Agricole.
„Discutăm, desigur, despre o apetenţă spe­cială către bani lichizi din partea popu­laţiei, iar contul curent este foarte uşor acce­sibil, dar şi de o lipsă de atractivitate a alter­na­tivelor de plasament din perspectiva ra­por­tului dintre randamentul aşteptat şi riscul asu­mat“, precizează Ciprian Dascălu, econo­mist-şef al ING Bank.
Clienţii nu mai sunt încurajaţi să-şi ţină banii într-un depozit la termen în contextul în care primesc o dobândă mai mică şi având în vedere că dacă retrag banii înainte de sca­denţă pierd toată dobânda acumulată.
Comparativ, banii dintr-un cont de eco­no­mii pot fi retraşi oricând fără pierderea do­bânzii acumulate până atunci. Practic, con­turile de economii reprezintă o variantă mult mai flexibilă de economisire.
Atunci când un client deschide un cont de economii, prima dată când depune bani be­neficiază de o dobândă mai mare, după care aceasta începe să se reducă, iar în mediul actual cu dobânzi în scădere conturile de economii sunt foarte atractive pentru această primă dobândă mai ridicată.
Contul de economii reprezintă cea mai  fle­xibilă variantă de economisire întrucât per­mite depuneri şi retrageri de bani oricând do­reşte clientul. Mai mult decât atât, băncile nu taxează clienţii atunci când aceştia îşi re­trag banii, însă în unele cazuri pot impune men­ţinerea unei sume minime în cont.
Cei care aleg contul de economii sunt în ge­neral clienţii care depun periodic o sumă de bani. Din contul de economii nu se pot face plăţi şi nici nu se poate ataşa un card, iar cei care aleg să retragă banii pot face această ope­raţiune de la casierie sau prin viramentul într-un cont curent.
Depozitele totale ale populaţiei în­sumau la finele lunii aprilie aproximativ 150 mld. lei, cu 10 mld. lei peste nivelul din aprilie 2015.
Ponderea conturilor curente şi de eco­nomii în totalul resurselor atrase de bănci de la populaţie a ajuns la aproape 30%, în creştere cu 7 puncte procentuale în ultimul an.
 
Articol publicat în ediţia tipărită a "Ziarului Financiar" din data de 16.06.2016
Autor: Anelis Baciu

Nota noastra: In acest context supunem atentiei varianta economisirii/depunerii banilor la CAR "Coeziunea Sociala". Beneficiul situat intre 3 - 4% pe an pentru cotizatiile depuse si posibilitatea retragerii acestora, oricand si fara nici un cost suplimentar, sunt argumente imbatabile.