vineri, 28 aprilie 2017

Convocarea Adunarii Generale


DECIZIA COMITETULUI DIRECTOR
cu privire la convocarea Adunarii Generale a CAR

Art.1                   In baza Art. 36 din Statut, se convoaca Adunarea Generala a  membrilor CAR in ziua de 30.05.2017, cu urmatoarea ordine de zi:
a.       Raportul de activitate al Comitetului Director pe anul 2016.
b.      Prezentarea si dezbaterea bilantului contabil pe anul 2016.
c.       Prezentarea si dezbaterea raportului Comisiei de cenzori pe anul 2016.
d.      Stabilirea strategiei de dezvoltare a CAR pe termen mediu.
e.       Analiza altor probleme solicitate de catre membri.
Art.2                   Pentru asigurarea de conditii corespunzatoare de desfasurare a lucrarilor Adunarii Generale, cu cheltuieli minime, locul de desfasurare  si ora vor fi stabilite de catre Comitetul Director in functie de numarul membrilor care vor confirma participarea la adunare pana la data de 15.05.2017.