miercuri, 29 noiembrie 2017

Beneficiul (dobanda) acordata la cotizatiile depuse si conditiile de imprumut pe anul 2018

Art.1 Pentru anul 2018 se stabilesc următorii indicatori financiari: 

a.Beneficiul garantat pentru cotizațiile depuse - 3%, calculat la soldul mediu anual;
b.Tinta de beneficiu pentru cotizatiile depuse - 3,3%, calculat la soldul mediu anual;
c.Tinta de beneficiu pentru cotizatiile depuse in programul "Economii pentru copii" - 4,3% calculat la soldul mediu anual.
d.Rata anuala a dobanzii este fixa pe toata durata imprumutului si se stabileste astfel:
  • Imprumut garantat cu fondul social constituit: 6,5%
  • Imprumut garantat cu giranti, cu constituirea fondului social minim: 8,5%
  • Imprumut garantat cu giranti, fara constituirea fondului social minim: 14%
  • Imprumut rapid, garantat cu giranti, cu constituirea fondului social minim: 15%
  • Imprumut rapid, garantat cu giranti, fara constituirea fondului social minim: 17%
  • La imprumuturile acordate prin deplasarea reprezentantilor teritoriali ai CAR la domiciliul imprumutatului si al girantilor, rata se majoreaza cu 2%. 
e.Cotizatia minima la inscrierea in CAR si la depuneri ulterioare - 30 lei.
f.Suma maxima care se poate imprumuta - 40.000 lei, suma minima - 1.000 lei.
h.Termenul maxim de rambursare a imprumutului - 36 de luni.
Art.2 Membrii CAR vor putea imprumuta o suma de cel mult 3 ori cotizatia depusa.
Art.3 Pentru imprumuturi mai mici sau egale cu 5.000 lei, imprumutatul trebuie sa prezinte 2 giranti iar pentru imprumuturile care depasesc aceasta suma, 2-3 giranti, in functie de marimea salariului/pensiei girantilor si a imprumutatului. O persoana nu va putea gira concomitent mai multi imprumutati iar imprumutatul nu poate gira pe girantii sai.
Art.4 La calculul valorii maxime a imprumutului se va tine cont de puterea financiara a  persoanei care solicita imprumutul, astfel incat rata lunara de rambursare a imprumutului sa nu depasesca 1/3 din cuantumul veniturilor lunare nete. In acest sens, la cererea de imprumut se vor anexa copii de pe documente care sa certifice valoarea veniturilor nete (adeverinta de salariu, talon pensie, adeverinta venituri, declaratia de venit inregistrata la ANAF sau la Primaria de domiciliu, etc).
Art.5 Se va urmari ca termenul de asteptare pentru acordarea imprumuturilor sa fie cat mai redus, in functie de numarul de solicitanti si de marimea sumelor cerute. Cererile de imprumut se vor onora in ordinea depunerii cotizatiei minime de 1/3 din suma solicitata ca imprumut. Imprumuturile rapide se vor acorda in termen de maxim 7 zile de la depunerea cererii, daca in fondul special destinat al CAR, la momentul depunerii acesteia, exista disponibilul necesar.
Art.6 Fiecare dosar de imprumut va fi inaintat spre analiza si decizie la Comitetul Director, numai daca este complet, adica contine toate documentele necesare intocmirii contractului de imprumut, respectiv:
a.Cererea de imprumut;
b.Copie dupa cartea de identitate a solicitantului;
c.Adeverinta de venit sau talonul de pensie (Sa nu fie mai vechi de 30 zile. Adeverinta de venit eliberata de o firma mica sau mijlocie trebuie insotita de o captura de ecran din Registrul National al Salariatilor)
d.Copie dupa certificatul de rol fiscal sau dovada achitarii impozitelor si a taxelor locale.
e.Documentele pentru fiecare girant in parte, respectiv:
  • Copie dupa cartea de identitate
  • Adeverinta de venit sau talonul de pensie (Sa nu fie mai vechi de 30 zile. Adeverinta de venit eliberata de o firma mica sau mijlocie trebuie insotita de o captura de ecran din Registrul National al Salariatilor)
  • Declaratie angajament completata - mai putin la rubricile "Contractul de imprumut nr. ..." si "Data", acestea urmand a fi completate in momentul acordarii imprumutului;
Art.7 Atat veniturile imprumutatilor cat si cele ale girantilor trebuie sa respecte conditia de venit urmaribil, conform Codului de procedura civila.
Art.8 Dobanda se calculeaza cu formula: Suma imprumutata*Rata anuala a dobanzii (%)*Nr. luni/12, la soldul fiecarei luni, pe toata durata imprumutului.
Art.9 Dobanda se retine integral la data platii imprumutului.
Art.10 Imprumutatul are dreptul la amanarea unei singure rate /an.
Art.11 La cerere, imprumutul se poate suplimenta cu o suma egala cu dobanda retinuta, astfel incat imprumutatul sa primeasca integral suma pe care o doreste.
Art.12 Penalitatile de intarziere in plata ratelor de imprumut vor fi de 1% pe zi, aplicat la ratele scadente.

Comitetul Director al CAR "Coeziunea Sociala"