miercuri, 28 noiembrie 2018

DECIZIA COMITETULUI DIRECTOR cu privire la modificarea unor conditii de acordare a imprumuturilor


  • Art.1                   Incepand cu 01.12.2018, solicitarile de imprumut vor fi onorate in urmatoarea ordine/prioritate:
  • a.       Imprumuturi garantate integral cu fondul social;
  • b.      Imprumuturi cu sume cuprinse intre 1.000 - 3.000 lei;
  • c.       Imprumuturi cu sume mai mari de 3.000 lei.
  • Art.2                   Solicitantii de imprumuturi de peste 25.000 lei vor garanta imprumutul fie cu 3 giranti ale caror venituri sa indeplineasca, fiecare in parte, conditia ca 1/3 din venitul lor net lunar sa fie mai mare decat rata lunara a imprumutului solicitat, ori prin incheierea unui contract de ipoteca in favoarea CAR COEZIUNEA SOCIALA, asupra unui bun cu valoare de piata de cel putin doua ori mai mare decat suma imprumutata.
  • Art.3                   Prevederea de la Art. 2 nu se aplica solicitantilor de imprumuturi care au depus, pana la data adoptarii prezentei Decizii, dosarul de imprumut complet si cotizatia minima de 1/3 din suma solicitata.
  • Art.4                   Celelalte conditii de acordare a imprumuturilor raman neschimbate.
  • Art.5                   Compartimentul Juridic va prezenta Comitetului Director, spre aprobare, un model de contract de ipoteca, pana la 15.12.2018.
 Data adoptarii: 28.11.2018