vineri, 11 ianuarie 2019

Vesti bune pentru membrii CAR "Coeziunea Sociala" si toti cetatenii interesati de serviciile noastre financiare


DECIZIA COMITETULUI DIRECTOR
cu privire la acordarea beneficiului pe anul 2018 si intocmirea fiselor cu situatia financiara a membrilor CAR

Art.1                   In baza Statutului CAR (art.20, lit.e si art.48, lit.j) beneficiul rezultat in urma exercitiului financiar 01.01-31.12.2018, se repartizeaza dupa cum urmeaza:
a.       4,6% pe an, neimpozabil, aplicat la soldul mediu lunar al cotizației individuale, tuturor membrilor aflati in evidenta CAR la 31.12.2018 si inscrisi in programul special "Economii pentru copii";
b.      3,6 % pe an, neimpozabil, aplicat la soldul mediu lunar al cotizației individuale, tuturor membrilor aflati in evidenta CAR la 31.12.2018 si inscrisi in programele de economii sau/si de imprumuturi, cu exceptia celor aflati in executare silita;
c.       2% pe an, impozabil, aplicat la soldul mediu lunar al cotizatiilor insumate ale  membrilor CAR coordonati, tuturor reprezentantilor teritoriali (RT) aflati in evidenta CAR la 31.12.2018;
Art.2                   In baza Art.70 din Statutul CAR, beneficiul calculat conform Art.1, lit.a-c, se va  adauga la fondul social al fiecarui membru aflat in evidenta CAR la 31.12.2018.
Art.3                   Până la 31.01.2019, Compartimentul Economic Financiar va întocmi pentru fiecare membru CAR "Fișa cu situația financiară la 31.12.2018", urmand ca in perioada 01-28.02.2019, Compartimentul Secretariat sa le distribuie, la cerere, prin RT, prin posta, e-mail sau la prezentarea la punctul de lucru din Bucuresti, str. Pajurei, nr. 13, Sector 1.