joi, 27 februarie 2020

Reconvocarea Adunarii Generale


DECIZIA COMITETULUI DIRECTOR
cu privire la reconvocarea Adunarii Generale

Art.1                   In baza art. 36 din Statutul Asociatiei Casa de Ajutor Reciproc "Coeziunea Sociala", a fost convocata Adunarea Generala a membrilor CAR in ziua de 27.02.2020, ora 12.00, la punctul de lucru central din str. Pajurei, nr. 13, Sector 1 Bucuresti, cu urmatoarea ordine de zi:
a.       Prezentarea bilantului contabil si a situatiilor financiare pe anul fiscal 2019;
b.      Prezentarea raportului Comisiei de cenzori pe anul fiscal 2019;
c.       Validarea modificarilor decise pe parcursul anului 2019 de catre Comitetul Director la Regulamentul activitatii financiare (RAF), renumerotarea articolelor si aprobarea continutului final al RAF;
d.      Validarea modificarilor decise pe parcursul anului 2019 de catre Comitetul Director la Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF), renumerotarea articolelor si aprobarea continutului final al ROF;
e.       Alegerea/validarea unui nou membru  in Comisia de cenzori;
f.       Alegerea/validarea unui nou membru in Comitetul Director;
g.      Alte probleme de interes general.
Art.2                   Avand in vedere ca nu s-a intrunit cvorumul necesar la 27.02.2020, Adunarea Generala se reconvoaca pentru data de 05.03.2020, ora 12.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.
Art.3                   In conformitate cu art. 37 Statut, Adunarea Generala reconvocata, in termen de max. 10 zile de la prima convocare, va fi statutara indiferent de numarul membrilor prezenti.
Art.4                   Pentru asigurarea conditiilor corespunzatoare de desfasurare a lucrarilor, membrii CAR care doresc sa participe la Adunarea Generala, vor anunta Compartimentul Secretariat al CAR, prin email la car.coeziuneasociala@gmail.com sau prin telefon la 0760698672, pana cel mai tarziu cu 5 zile mai inainte de ziua convocarii/reconvocarii.

Data adoptarii: 27.02.2020

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariile sunt permise in scopul informarii mai rapide si reciproce a membrilor CAR, in legatura cu unele probleme de natura tehnica ce pot sa apara in procesul de logare si folosire a serviciului de vizualizare online a situatiilor financiare.