miercuri, 1 februarie 2023

DECIZIA COMITETULUI DIRECTOR nr.3/2023, cu privire la acordarea beneficiului pentru anul 2022 pentru membrii CAR si a cotei de 2% pentru RT

 Art.1      Beneficiul pe anul 2022 se stabileste aplicand, pe intregul an, procentul de 5.35% la soldul mediu lunar al cotizațiilor individuale ale tuturor membrilor aflati in evidenta CAR la 31.12.2022.

Art.2      Beneficiul se adauga din oficiu la fondul social individual al fiecarui membru al CAR si va fi evidentiat in "Fisa cu situatia financiara la 31.12.2022".

Art.3      Incepand cu 01.02.2023, la cererea membrilor CAR, consilierii de serviciu ai CAR vor distribui  "Fișa cu situația financiară la 31.12.2022", in format electronic, prin e-mail sau WhatsApp, respectiv in format tiparit in cazul prezentarii la punctul de lucru situat in str. Pajurei, nr. 13, Sector 1 Bucuresti.

Art.4      Se acorda reprezentantilor teritoriali (RT) un beneficiu brut de 2% calculat la soldul mediu lunar al cotizatiilor depuse in anul 2022 de catre membrii CAR aflati in evidenta acestora.

Art.5      Directia Financiar Contabila va intocmi statul de plata, astfel incat sumele cuvenite sa fie platite pana la 15.03.2023, conform solicitarilor individuale ale RT.