Cum se obtine certificatul de atestare fiscala

Certificatul de atestare fiscală este documentul care atesta îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetele locale si este eliberat de către Direcţiile de Impozite şi Taxe Locale din cadrul primăriilor din raza teritorială unde persoana juridica are sediul sau persoana fizica isi are domiciliul.
Potrivit Ordinului MFP nr. 752 / 2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora, organul fiscal are obligatia de a elibera persoanelor fizice certificatul de atestare fiscala care atesta indeplinirea obligatiilor de plata la buget a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri.

Certificatul de atestare fiscala pentru persoane fizice se elibereaza in urmatoarele situatii:
a) la solicitarea contribuabililor persoane fizice, pe baza cererii de eliberare a unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice;
b) in situatia in care contribuabilul isi schimba domiciliul fiscal. 

In conformitate cu art. 159 alin. (3) din Noul Cod de Procedura Fiscala”certificatul de atestare fiscala se emite in termen de cel mult doua zile lucratoare de la data solicitarii si este valabil 30 de zile de la data emiterii.”

Certificatul de atestare fiscala pentru persoane fizice va avea inscrise in mod obligatoriu numarul de inregistrare, data eliberarii, perioada de utilizare si numele si semnatura persoanei imputernicite a organului fiscal.

 Certificatul de atestare fiscala se elibereaza numai titularului de rol sau imputernicitului acestuia.
Acte necesare pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscala persoane fizice:
- cerere tip (formular)
- copie carte identitate
- taxa extrajudiciara: 2 lei care se plateste la casieria institutiei
- imputernicire scrisa sau copie legalizata in cazul in care se solicita certificatul de atestare fiscala pentru o alta persoana.