Colaboratori teritoriali

Procedura de acreditare

a colaboratorilor teritoriali ai CAR COEZIUNEA SOCIALĂ

 

În scopul facilitarii accesului direct la serviciile financiare adresate pensionarilor, salariaților și a diverselor grupuri de cetățeni din institutii de stat, sindicate, asociații, societăți comerciale, comunități locale etc., CAR "Coeziunea Socială" a dezvoltat proceduri de lucru de la distanță și acreditează colaboratori teritoriali (CTîn toate localitățile din România.

 

Colaboratorii teritoriali se selecționează de către Consiliul Director al CAR, din rândul cetățenilor cu o bună reputație morală și profesională, care au acces și abilitati necesare în lucrul cu calculatorul și imprimanta și care dispun de conexiune la Internet.

 

Obligațiile colaboratorului teritorial al CAR sunt:

1.      Să primească, prin e-mail, poștă sau curier, contractele de împrumut întocmite de către CAR, iar după semnarea acestora de către împrumutat și giranți, în prezența sa,  să le contrasemneze, apoi să le expedieze alături de originalele dosarelor de împrumut la sediul central al CAR, situat în București, str. Pajurei, nr. 13, Sector 1.

2.      Opțional, poate îndruma/informa membrii CAR pentru înscrierea în CAR, parcurgerea procedurilor de lucru de la distanță și accesarea împrumuturilor.

3.      Opțional, poate primi cereri de înscriere și cereri de împrumut, pe care le expediază la Punctul de Lucru Central al CAR.

 

Drepturile colaboratorului teritorial al CAR sunt:

1.      Să primească un beneficiu anual brut în sumă de 2% calculat la soldul mediu lunar al cotizațiilor depuse de către membrii CAR aflați în evidența sa, dacă în zona de responsabilitate sunt înregistrați cel putin 5 membri ai CAR.

2.      Să beneficieze de o dobândă la împrumuturi mai mică cu 1% decât cea stabilita anual de către Consiliul Director (CD) al CAR, dacă în zona sa de responsabilitate sunt înregistrați cel putin 15 membri ai CAR.

3.      Să deconteze unele cheltuieli efectuate pentru exercitarea atribuțiilor, numai cu aprobarea prealabilă a CD.

4.      Să posteze anunțuri publicitare și alte articole pe paginile de Internet ale localităților din zona sa de responsabilitate, pagini asociate portalului Consiliului Național al Societătii Civile (CNSC).

 

Pașii de urmat pentru atribuirea calității de colaborator teritorial al CAR sunt:

1.      Înscrierea ca membru în Asociația CAR COEZIUNEA SOCIALĂ.

2.      Trimiterea la CAR a unei cereri de intentie, alaturi de:

a.       CV, în format european;

b.      Certificat de cazier fiscal;

c.       Certificat de cazier judiciar.

3.     Inregistrarea la Notariat și trimiterea către CAR a unei declarații pe proprie răspundere, cu următorul conținut: "Subsemnatul/a .................., în calitate de membru al Asociației Casa de Ajutor Reciproc "Coeziunea Socială", mă angajez sa acționez pentru și în numele Asociației, în localitatea/zona ..................... În acest scop, voi desfășura activități legate de promovarea scopului asociației, înscrierea de noi membri, verificarea identității persoanelor, autenticității documentelor și a semnăturilor olografe date pe documentele de înscriere și pe cele necesare acordarii împrumuturilor".

4.      Emiterea deciziei de atribuire a calității de CT (de către Consiliul Director al CAR).

5.      Semnarea de către CT a unui contract de colaborare si a angajamentului privind respectarea normelor legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

6.      Opțional, obținerea autorizației de postare pe paginile de Internet ale localităților coordonate de către CT (la solicitarea CT).

Pierderea calitatii de membru al CAR duce implicit si la pierderea calitatii de reprezentant teritorial.