Protectia datelor personale

CAR "Coeziunea Sociala" se conformeaza cerintelor RGPD
Asa cum probabil deja ati aflat, incepand cu 25 mai 2018 a intrat in vigoare Regulamentul UE 2016/679 (RGPD) si, odata cu el, s-au stabilit regulile care asigura cetatenilor mai mult control asupra datelor lor personale.
Increderea pe care ne-o acordati apeland la serviciile CAR inseamna foarte mult pentru noi si,  deoarece odata castigata aceasta incredere trebuie sa o si mentinem in timp, dorim sa va asiguram ca siguranta si confidentialitatea datelor dvs. sunt si raman prioritate zero pentru noi.
In acest sens, dorim sa va aducem la cunostinta ca, anual,  in Comitetul Director al CAR se adopta un plan de masuri pentru aplicarea Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (RGPD), plan care prevede, printre altele:
1)      Prelucrarea si transferul de date personale in cadrul CAR sunt permise si se vor executa numai  in urmatoarele situatii:
·         Cand persoana vizata si-a dat in mod explicit consimtamantul, prin formularul de inscriere in CAR;
·         Cand este necesar pentru executarea unui contract incheiat intre persoana vizata si CAR sau pentru executarea unor masuri precontractuale dispuse la cererea pesoanei vizate;
·         Cand este necesar pentru incheierea sau pentru executarea unui contract incheiat ori care se va incheia, in interesul persoanei vizate, intre CAR si un tert;
·         Cand este necesar pentru satisfacerea unui interes public major, precum apararea nationala, ordinea publica sau siguranta nationala, pentru buna desfasurare a procesului penal ori pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in justitie, cu conditia ca datele sa fie prelucrate in legatura cu acest scop si nu mai mult timp decat este necesar;
·         Cand este necesar pentru a proteja viata, integritatea fizica sau sanatatea persoanei vizate;
·         Cand intervine ca urmare a unei cereri anterioare de acces la documente oficiale care sunt publice ori a unei cereri privind informatii care pot fi obtinute din registre sau prin orice alte documente accesibile publicului. 
2)      Membrii organelor de conducere si control ale CAR, salariatii, reprezentantii teritoriali si voluntarii care acţionează sub autoritatea CAR si care au acces la date cu caracter personal, nu pot să le prelucreze decât pe baza procedurilor si instrucţiunilor CAR, cu excepţia cazului în care acţionează în temeiul unei obligaţii legale. CAR este obligata să aplice măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă  prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei reţele, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.
3)      Se interzice oricarui angajat, voluntar sau reprezentant teritorial (RT) sa transmita catre terti date cu caracter personal, inclusiv dupa terminarea raporturilor de munca sau de colaborare cu CAR. In acest scop, toti angajatii, membrii organelor de conducere si control,   voluntarii si RT ai CAR vor semna un angajament (Anexa 4). Acest angajament se va pastra pe toata durata colaborarii, langa contractul de munca, de mandat sau de voluntariat al persoanei in cauza. Prin grija Compartimentului Secretariat, pana la data de 01.06.2018, toate persoanele vizate de aceasta masura vor semna si preda acest angajament la registratura CAR.
4)      Organele de conducere si control, salariatii si voluntarii CAR vor asigura membrilor CAR, in activitatea curenta de indeplinire a obligatiilor statutare si a atributiilor de serviciu, exercitarea urmatoarelor drepturi:
·         dreptul la informare;
·         dreptul de acces la date;
·         dreptul de intervenţie asupra datelor;
·         dreptul de opoziţie;
·         dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
·         dreptul de a se adresa justitiei.
5)      La incheierea contractelor cu furnizorii de servicii, procesatori de date personale, CAR are in vedere respectarea prevederilor Art. 28 RGPD. Legat de acest aspect, dorim sa va informam ca ne-am luat toate masurile necesare astfel incat datele dvs. cu caracter personal sa nu fie transmise fara vreun temei legal nici unui tert. In acelasi timp, in concordanta cu normele de securitate si conform clauzelor de confidentialitate, ne vom limita in a transmite datele dvs. catre tertii nostri furnizori de servicii specifice, strict cu privire la respectarea obligatiilor contractuale pe care le avem cu dumneavoastra si in concordanta cu scopul indeplinirii acestora. Astfel, vom transmite acele date strict necesare catre diversi furnizori de servicii specifice, de exemplu si fara a ne limita la: servicii de curierat, servicii de facturare si management al facturilor, servicii de tip CRM (management date contact), servicii de hosting si asigurare a solutiilor de stocare si backup etc.
6)      CAR a desemnat o persoana dedicata cu privire la protectia datelor (DPO), care are competentele tehnice si legale din domeniul protectiei datelor - dl. Dumitru Rînciog, care  poate fi contactat de catre persoanele fizice si juridice si in mod direct, conform precizarilor RGPD, la: tel. 0736600961, e-mail d.rinciog@gmail.com sau la adresa: Bucuresti, str. Pajurei, nr. 13, Sector 1, cod 013152, Oficiul Postal nr. 26.
 COMITETUL DIRECTOR AL CAR