marți, 27 august 2013

Inscrieri


Se pot inscrie in CAR "Coeziunea Sociala" salariati si pensionari din toate localitatile tarii, precum si membrii lor de familie. Inscrierea, cotizarea,  acordarea imprumuturilor si toate celelalte operatiuni aferente CAR se pot face fie prin prezentarea celor interesati la punctul central de lucru, situat in Bucuresti, str. Pajurei, nr. 13, Sector 1 sau la oricare dintre punctele teritoriale de lucru ale CAR,  fie aplicand procedura de lucru de la distanta, astfel:

Inscrierea 
Inscrierea in CAR se poate face prin prezentarea persoanelor interesate la punctele de lucru ale CAR sau aplicand procedura de lucru de la distanta, astfel:
a.      Se completeaza formularul de inscriere (Anexa 1) si se expediaza pe adresa Punctului Central de Lucru (PCL), prin e-mail (in format PDF) sau prin posta, insotit de copia cartii de identitate si dovada de venit (copie dupa talonul de pensie sau adeverinta de venit).
b.      Se plateste in contul colector al CAR, deschis la BRD-Agentia Carol, RO36BRDE441SV84947644410 sau in numerar, la punctele de lucru: taxa de inscriere in CAR, cotizatia lunara si, optional, suma de 5 lei/luna sau 60 lei/an, reprezentand contributia la fondul de ajutor in caz de deces. Certificatul de inregistrare fiscala al CAR (C.I.F.) are nr.32335691.
c.       Cuantumul taxei de inscriere este stabilit in functie de venitul brut al persoanei care se inscrie in CAR astfel:
·        Persoane fara venit si persoane cu venituri intre 1 si 1.000 lei - 5 lei
·        Intre 1.001 si 2.000 lei - 10 lei
·        Intre 2.001 si 4.000 lei - 15 lei
·        Peste 4.000 lei - 20 lei

In situatiile in care platile se fac prin transfer bancar sau prin mandat postal, membrii CAR sunt obligati sa specifice pe ordinele de plata: numele si prenumele, codul numeric personal si detalierea sumelor platite.
Inscrierea in CAR a minorilor, de catre parinti, bunici sau tutori, in cadrul programului special denumit "Economii pentru copii", se face folosind formularul din Anexa 2.