joi, 17 aprilie 2014

Deciziile Comitetului Director al CAR Coeziunea Sociala, luate in sedinta din 16.04.2014

                                                                                    
In baza atributiilor statutare, Comitetul Director decide:

1.Comitetul Director a analizat cererile de retragere din CAR Coeziunea Sociala depuse de catre Apostol Catalin Constantin, Roman Maria si Alexandrescu Valentina, si a decis aprobarea acestora incepand cu 16.04.2014. In urma retragerii ca membri din cadrul CAR, functiile detinute in Comitetul Director de catre cei nominalizati mai sus se vacanteaza.
2.Se coopteaza ca membru in cadrul Comitetului Director dl. Col. (r) Vasile Mihai care va indeplini atributiile functiei de consilier juridic al CAR.
3.Se anuleaza partial prevederile pct. 5 din Decizia nr. 9/31.03.2014, adoptata in sedinta CD din 28.03.2014, privind aprobarea unui imprumut in suma de 3000 lei pt. d-na Haraga Ancuta si a unui imprumut in suma de 3000 lei pentru d-na Nae Marcela-Dumitra, in sensul ca se renunta la aceste imprumuturi.
4.Se aproba un imprumut in suma de 6000 (sase mii) lei d-nei Haraga Ancuta, care sa fie restituit in 12 rate lunare. Contractul de imprumut, dupa avizul contabilului sef pentru controlul financiar preventiv si de catre juristul CAR, dl. Vasile Mihai, pentru legalitate, se va aproba de catre presedintele CAR, conform Deciziei CD nr. 8/31.03.2014, adoptata in sedinta CD din 28.03.2014.
5.Se stabileste urmatoarea ordine de zi a Adunarii Generale a membrilor CAR, convocata pentru data de 30.04.2014:
a.Prezentarea bilantului contabil si a raportului cenzorului pentru anul 2013;
b.Validarea nivelului dobanzii pentru imprumuturile acordate pana la data Adunarii Generale, in         procent de 6,5% pe an, care presupune 0,5% pe luna la soldul ramas de restituit din imprumut (la 1000 lei inseamna 5 lei) si propunerea pentru cresterea acestui procent la 8,5% pe an, care presupune 0,7% pe luna la soldul ramas de restituit din imprumut (la 1000 lei inseamna 7 lei);
c.Validarea cuantumului maxim al imprumutului de 20.000 lei;
d.Prezentarea de catre presedintele CAR a componentei nominale a membrilor organelor de conducere, respectiv revocarea si alegerea de noi membri, dupa caz;
e.Propuneri de modificare la Statutul CAR;
f.Propuneri ale membrilor CAR inaintate Adunarii Generale.
 
Interventiile,  dezbaterile si hotararile Adunarii Generale se vor inscrie intr-un proces verbal de catre secretariatul CAR. Procesul verbal va fi semnat de catre toti membrii CAR participanti la Adunarea Generala.

Data adoptarii deciziei: 16.04.2014
Proiectul de Decizie a fost votat  de catre membrii Comitetului Director al CAR, astfel:
Nr. crt.
Numele si prenumele
Prezenta/Situatia
Votul
Pentru
Impo-triva
Abtineri
1
Florea Victor-Vasile
Prezent
X


2
Rinciog Dumitru
Prezent
X


3
Radu Gheorghe Catalin
Absent
-
-
-
4
Perianu Traian
Prezent
X


5
Mihai Vasile
Prezent
X


TOTAL VOTURI
4
0
0

Proiectul de decizie a fost ADMIS/RESPINS,
        SEF SECRETARIAT,
......................................................
               (Semnatura si stampila)