miercuri, 30 aprilie 2014

ANUNT

Avand in vedere ca astazi, 30.04.2014, nu s-a constituit cvorumul statutar al Adunarii Generale a CAR, de jumatate plus unu din numarul total al membrilor, in conformitate cu Art. 21, al. (4) se reconvoaca Adunarea Generala a CAR in ziua de 14.05.2014, ora 15.00, in acelasi loc (str. Pajurei, nr. 13) cu aceeasi ordine de zi, respectiv:
a.     Prezentarea bilantului contabil si a raportului cenzorului pentru anul 2013;
b. Validarea nivelului dobanzii pentru imprumuturile acordate pana la data Adunarii Generale, in         procent de 6,5% pe an, care presupune 0,5% pe luna la soldul ramas de restituit din imprumut (la 1000 lei inseamna 5 lei) si propunerea pentru cresterea acestui procent la 8,5% pe an, care presupune 0,7% pe luna la soldul ramas de restituit din imprumut (la 1000 lei inseamna 7 lei);
c.  Validarea cuantumului maxim al imprumutului de 20.000 lei;
d. Prezentarea de catre presedintele CAR a componentei nominale a membrilor organelor de conducere, respectiv revocarea si alegerea de noi membri, dupa caz;
e.   Desemnarea cenzorului CAR Coeziunea Sociala;
f.    Propuneri de modificare la Statutul CAR;
g.   Propuneri ale membrilor CAR inaintate Adunarii Generale.

PRESEDINTELE CAR COEZIUNEA SOCIALA,
Florea Victor-Vasile