miercuri, 14 mai 2014

Hotarare a Adunarii Generale a membrilor CAR

In baza atributiunilor statutare, Adunarea Generala a CAR "Coeziunea Sociala" hotaraste:

1.Aproba bilantul contabil pe anul 2013.
2.Aproba raportul cenzorului pentru anul 201314.
3.Valideaza nivelul dobanzii pentru imprumuturile acordate pana la data de  14.05.2014,  in procent de 6,5% pe an, si stabileste cresterea acestui procent la 8,5% pe an. Dobanda la imprumut scade progresiv functie de soldul imprumutului ramas de restituit.
4.Valideaza cuantumul maxim al imprumutului la 20.000 lei.
5.Valideaza componenta nominala a Comitetului Director astfel:
a.     Florea Victor -Vasile - presedinte
b.     Balan Iosif - vicepresedinte
c.      Mihai Vasile - consilier juridic
d.     Rinciog Dumitru - responsabil secretariat
e.      Perianu Traian - membru
6.Desemneaza cenzorul CAR in persoana d-lui Paun Gheorghe.
7.Aproba modificari ale Statutului CAR pe baza propunerilor membrilor CAR participanti la adunare.

Data adoptarii Hotararii: 14.05.2014