vineri, 28 noiembrie 2014

Scrisoarea CAR "Coeziunea Sociala" catre cele 3180 de primarii: un cetatean protejat financiar este un contribuabil pe care comunitatea locala se poate bazaCASA DE AJUTOR RECIPROC « COEZIUNEA SOCIALA »
Adresa  Str. Pajurei, nr. 13, Sector 1 Bucuresti, Tel  0736600961,  Fax  0314379581   
Registru BNR nr.  RE-PJR-41-026375/28.02.2014,  CUI  32335691
Cont  BRD -Agentia Carol, RO36BRDE441SV84947644410  
Nr. 54/28.11.2014

STIMATE DOMNULE PRIMAR,
STIMATI DOMNI CONSILIERI,

Subiect:  Colaborare pe un  obiectiv comun - protectia financiara si intrajutorarea cetatenilor din localitatea dvs. Un cetatean protejat financiar este un contribuabil pe care comunitatea locala se poate baza.

Cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, Consiliul National al Societatii Civile (CNSC), in cadrul proiectului de dezvoltare a societatii civile romanesti, a lansat aceasta initiativa, pentru a veni in sprijinul cetatenilor din toate localitatile tarii, indeosebi al persoanelor cu venituri modeste - batrani, tineri la inceput de cariera - dar si a celor care doresc sa intreprinda mici afaceri in localitatea dvs. In acest sens, a desemnat un grup de specialisti in finante, drept si administratie, cu misiunea de a dezvolta, la nivel national, o casa de ajutor reciproc care sa contracareze proliferarea numeroaselor institutii financiare nebancare care ofera romanilor imprumuturi inrobitoare, cu dobanzi camataresti, speculand necazurile si diversele nevoi  financiare ale acestora.

CAR „Coeziunea Sociala” acorda împrumuturi in cuantum de 3 ori cotizatia depusă, fără a depăși suma de 20.000 lei, in anul curent si in 2015. Solicitantul împrumutului trebuie să aibă o vechime de minim 3 luni ca membru al CAR. In luna acordarii imprumutului nu se percepe dobanda. Informatii mai detaliate si politica noastra de dobanzi in perioada 2015-2019, sunt prezentate in Anexa 1.

Pentru economie de timp si bani, am stabilit o procedura de inscriere, de cotizare si de imprumut de la distanta. De asemenea, in localitatile, institutiile sau societatile comerciale, unde exista minim 30 de membri ai CAR, putem organiza puncte de lucru locale.

Recomandam asadar inscrierea in CAR, cotizarea lunara cu sume mici (de 1% din venitul net lunar) care sa nu dezechilibreze venitul unei familii, pentru  constituirea  unei rezerve de bani egala cu 1 - 2 salarii/pensii, astfel incat, la nevoie, membrul CAR sa poata solicita  imprumuturi egale cu  3 - 6 salarii/pensii lunare. Dupa ce cotizatia ajunge la nivelul unui venit net lunar (salariu/pensie/indemnizatie), membrul CAR nu mai este obligat sa depuna cotizatii, beneficiind in continuare, pe durata nelimitata, de toate drepturile de care se bucura membrii CAR, conform statutului.

Incheiem cu rugamintea de a ne recomanda un reprezentant teritorial, cu atributiile din Anexa 2.

Cu stima si multumiri,
PRESEDINTELE CAR "COEZIUNEA SOCIALA",
FLOREA VICTOR-VASILE


Anexa 1
Casa de Ajutor Reciproc "Coeziunea Sociala"
- politica de imprumuturi si dobanzi prognozate -
- 2015 - 2019 -
ANUL
Dobanda perceputa la sumele imprumutate - procent anual (lunar)
Beneficiul acordat la cotizatia depusa - procent anual
Cuantumul maxim al unui imprumut/mem bru CAR (lei)
Numarul maxim al ratelor lunare de rambursare a imprumutu-lui
Numar estimat de membri ai CAR
2015
8,5% (0,70%)
 3,5%
20.000
24
1.200
2016
8,5% (0,70%)
4,0%
25.000
24
2.500
2017
8,5% (0,70%)
4,5%
30.000
24
4.500
2018
8,0% (0,66%)
4,5%
35.000
30
6.000
2019
7,5% (0,62%)
4,5%
40.000
36
7.200

Nota: Dobanda la imprumuturi se calculeaza, in fiecare luna, la sold (suma ramasa de restituit).
 
Anexa 2
CASA DE AJUTOR RECIPROC "COEZIUNEA SOCIALA"
Comitetul Director
                                                                                           

DECIZIA nr.   43    din 24.09.2014
privind instituirea functiei de reprezentant teritorial al CAR "Coeziunea Sociala"

Pentru simplificarea aplicarii procedurii de inscriere, cotizare si imprumut de la distanta, in scopul facilitarii accesului cetatenilor la serviciile oferite, se instituie calitatea  de reprezentant teritorialal al CAR "Coeziunea Sociala" astfel:

Art. 1 Atributiile reprezentantului teritorial al CAR sunt:

 • a.Informeaza cetatenii despre conditiile de inscriere in CAR, cele de accesare a imprumuturilor si despre serviciile oferite de catre CAR "Coeziunea Sociala";
 • b.Confirma, prin semnatura olografa, autenticitatea semnaturilor de pe cererile de imprumut, contractele de imprumut si declaratiile angajament ale membrilor CAR si girantilor acestora, domiciliati in zona sa de responsabilitate, inainte ca acestea sa fie inaintate la sediul central al CAR;
 • c.Primeste formularele contractelor de imprumut redactate de catre conducerea CAR si, dupa semnarea lor de catre beneficiarii de imprumut si girantii acestora, le expediaza la sediul central al CAR.Taxele si tarifele aferente expedieriii se vor suporta de catre beneficiarii de imprumuturi.
 Art. 2 Conditiile care trebuie indeplinite pentru a fi numit reprezentant teritorial sunt:
 • a.Sa fie membru al CAR "Coeziunea Sociala", cu cotizatia la zi;
 • b.Sa dispuna de o conexiune la Internet si sa aiba cunostintele necesare gestionarii corespondentei electronice;
 • c.Sa inregistreze o declaratie pe propria raspundere, autentificata la Notariat, cu urmatorul continut: "Subsemnatul .................. in calitate de reprezentant teritorial al CAR "Coeziunea Sociala", ma angajez sa confirm prin semnatura olografa autenticitatea semnaturilor pe actele necesare acordarii imprumuturilor membrilor CAR din zona mea de responsabilitate, dupa verificarea documentelor lor de identitate."
 Art. 3 Reprezentantul teritorial al CAR are urmatoarele drepturi:
 • a.Sa beneficieze, la acordarea imprumuturilor CAR, de o dobanda mai mica decat cea stabilita anual de catre Comitetul Director pentru membrii CAR.
 • b.Sa inainteze propuneri catre Comitetului Director al CAR Coeziunea Sociala pentru ajutorarea unor membri ai CAR din zona sa de responsabilitate, aflati in situatii deosebite;
 • c.Sa solicite Comitetului Director al CAR decontarea cheltuielilor efectuate pentru exercitarea atributiilor, in calitate de reprezentant teritorial al CAR;
 • d.Sa beneficieze de stimulente financiare, cu aprobarea Comitetului Director al CAR, acordate conform prevederilor Statutului CAR, proportional cu nr. de membri ai CAR din zona sa de responsabilitate;
 • e.Sa fie numit sef al punctului local de lucru al CAR, in situatia in care localitatile pe care le deserveste au cel putin 30 de membri ai CAR
 Art. 4  Numirea reprezentantilor teritoriali:
Reprezentantii teritoriali se numesc prin decizie a CD al CAR Coeziunea Sociala.

Data adoptarii: 23.09.2014