luni, 16 februarie 2015

In dezbatere publica - Proiect de Decizie privind inscrierea in CAR ca membri voluntari a minorilor, elevilor si studentilor fara venituri

In conformitate cu Art. 10, alin. 2 si Art. 15, alin. 5 din Statutul CAR, se stabilesc urmatoarele regului de primire ca membri voluntari in CAR a minorilor, elevilor si studentilor fara venituri, astfel:
1.Primirea in CAR se face in baza unei cereri individuale, cu continutul din Anexa 1, semnata de catre titularul major si de catre un parinte/tutor sau bunic garant.
2.La cererea de inscriere se vor anexa urmatoarele documente, in copie:
a.Cartea de identitate sau certificatul de nastere pentru titular;
b. Cartea de identitate pentru parinte/tutor sau bunic;
c. Dovada de venit pentru parinte/tutor sau bunic
d. Carnetul de elev sau legitimatia de student.
3.Pana la varsta majoratului, retragere din CAR, mutarea, acordarea de imprumuturi si alte operatiuni se vor face in conditiile stipulate de catre "Regulamentul de acordare a imprumuturilor si ajutoarelor",  numai la cererea scrisa a parintelui/tutorelui/bunicului garant.
4.Elevii si studentii majori pot efectua operatiunile de la pct.3 si fara acordul scris al parintelui/tutorelui/bunicului garant.
5.In conformitate cu Decizia CD din 02.07.2014, taxa de inscriere se stabileste in suma de 5 lei iar cotizatia minima in suma de 10 lei/luna. Contributia pentru fondul de deces este  optionala.

NOTA Asteptam propunerile si observatiile tuturor membrilor CAR si ale cetatenilor interesati de acest proiect, pana la sfarsitul lunii februarie a.c., pe adresa  car.coeziuneasociala@gmail.com