joi, 5 februarie 2015

Decizia Comitetului Director al CAR 'Coeziunea Sociala" privind convocarea Adunarii Generale

In baza Statutului CAR "Coeziunea Sociala", art. 22, alin.  4, se convoaca ADUNAREA GENERALA a membrilor CAR COEZIUNEA SOCIALA  pe data de 5 martie 2015, la punctul de lucru al CAR din str. Pajurei, nr. 13, Sector 1 Bucuresti, orele 12.00, cu urmatoarea ordine de zi:

1.     Prezentarea si aprobarea bilantului contabil si a situatiilor financiare pe anul 2014;
2.     Prezentarea raportului cenzorului pe anul 2014;
3.     Aprobarea componentei numerice si nominale a Comisiei de cenzori;
4.     Aprobarea repartizarii veniturilor care se vor realiza in anul 2015;
5.     Alte propuneri din partea membrilor CAR prezenti la adunarea generala.

In conditiile in care nu se va realiza cvorumul prevazut in Statut, Adunarea Generala se va desfasura la data de 19.03.2015, la aceeasi ora si in acelasi loc.

Data adoptarii deciziei: 04.02.2015