marți, 17 ianuarie 2017

Decizia Comitetului Director al CAR, cu privire la aprobarea indicatorilor financiari si a conditiilor de acordare a imprumuturilor in anul 2017
Art.1        In anul 2017 se mentin aceiasi indicatori financiari stabiliti pentru anul 2016 (clic pentru detalii), cu precizarea ca rata nominala a dobanzii anuale la imprumuturi se va stabili astfel:
a.     8,5% (DAE 2,5 - 4,6%), pentru membrii care la data trimiterii/depunerii cererii de imprumut au depus cotizatia minima de 1/3 din suma solicitata (Tipul 1 de imprumut-clic pt. detalii);
b.     14% (DAE 4,1 - 7,7%), pentru membrii CAR care la data trimiterii/depunerii cererii de imprumut nu au depus cotizatia minima de 1/3 din suma solicitata si opteaza pentru retinerea cotizatiei minime din imprumut, la data acordarii acestuia (Tipul 2 de imprumut-clic pt. detalii).
Art.2        La acordarea imprumuturilor au prioritate membrii CAR  care depun cotizatia de min. 1/3 din suma solicitata. Primul criteriu de ordonare a cererilor inscrise in "Tabelul cu cererile de imprumut aflate in asteptare" va fi data depunerii integrale a sumei respective;
Art.3        Fiecare dosar de imprumut va fi inaintat spre analiza si decizie la Comitetul Director, numai daca este complet,  adica contine toate documentele necesare intocmirii contractului de imprumut, respectiv:
b.     Copie dupa cartea de identitate a solicitantului;
c.     Adeverinta de venit a solicitantului sau talonul de pensie (Sa nu fie mai vechi de 30 zile. Adeverinta de venit eliberata de o firma mica sau mijlocie trebuie insotita de o captura de ecran REGES)
e.     Documentele pentru fiecare girant in parte (2-3 giranti, in functie de bonitatea solicitantului de imprumut si a  girantilor):
  • Copie dupa cartea de identitate
  • Adeverinta de venit sau talonul de pensie(Sa nu fie mai vechi de 30 zile. Adeverinta de venit eliberata de o firma mica sau mijlocie trebuie insotita de o captura de ecran REGES)
  • Declaratie angajament completata - mai putin la rubricile "Contractul de imprumut nr. ..." si "Data", acestea urmand a fi completate in momentul acordarii imprumutului. 
Art.4        Venitul net al girantilor trebuie sa fie apropiat ca marime venitului solicitantului de imprumut.
Art.5        Atat veniturile imprumutatilor cat si cele ale girantilor trebuie sa respecte conditia de venit urmaribil, conform art. 729 Cod procedura civila.
Art.6        La imprumutul in numerar, comisionul perceput la retragerea sumei din banca revine in sarcina imprumutatului.
Art.7        Penalitatile la intarzieri in plata ratelor de imprumut vor fi de 1% pe zi din suma datorata.   
Nota: Solicitantii de imprumuturi inscrisi in Tabelul on line cu cererile de imprumut aflate in asteptare cu numere de ordine apropiate cererilor aflate in procedura de acordare, sunt rugati sa-si actualizeze dosarele de imprumut, adica sa inlocuiasca dovezile de venit expirate si sa completeze dosarul de imprumut cu toate documentele, conform regulilor stabilite pentru anul 2017. Pentru detalii va rugam sa contactati consilierul de serviciu la tel. 0736600973