duminică, 29 ianuarie 2017

DECIZIA COMITETULUI DIRECTOR cu privire la acordarea beneficiului aferent cotizațiilor depuse în anul 2016 de către membrii CAR
Art.1Se acordă un beneficiu de 3,2 % pe an pentru cotizațiile depuse la fondul social în perioada 01.01.2016 - 31.12.2016.

Art.2Se acordă un beneficiu  de 4 % pe an pentru cotizațiile depuse la fondul social în perioada 01.01.2016 - 31.12.2016, în cadrul programului de economisire special dedicat copiilor, intitulat "Economii pentru copii".

Art.3Până la data de 31.01.2017, Compartimentul Economic Financiar va întocmi pentru fiecare membru aflat în evidență la 31.12.2016,  "Fișa cu situația financiară a membrului CAR la 31.12.2016".

Art.4În perioada 01 - 05.02.2017, Compartimentul Secretariat va expedia tuturor membrilor CAR prin reprezentanții teritoriali sau direct, prin e-mail sau prin poștă, in funcție de opțiunea fiecarui membru in parte, "Fișa cu situația financiară a membrului CAR la 31.12.2016".

Art.5Pentru anul fiscal 2016 repartizarea veniturilor realizate din taxe de inscriere, dobanzi si penalitati de intarziere, se repartizeaza pe fonduri, astfel:

a.       Fond cheltuieli curente - 50%;

b.      Fond beneficii - 40%;

c.       Fond rezerva - 10%.