miercuri, 17 ianuarie 2018

In atentia membrilor CAR si a tuturor cetatenilor interesati:DECIZIA COMITETULUI DIRECTOR
cu privire la acordarea beneficiului aferent anului 2017 si intocmirea/expedierea fiselor cu situatia financiara a membrilor CAR la 31.12.2017
Art.1                   Se acordă membrilor CAR un beneficiu neimpozabil de 3,5% pe an, calculat la soldul lunar al cotizațiilor depuse si capitalizate de acestia la fondul social în anul 2017.
Art.2                   Se acordă membrilor CAR un beneficiu neimpozabil de 4,5% pe an, calculat la soldul lunar al cotizațiilor depuse si capitalizate de acestia la fondul social în anul 2017, în cadrul programului "Economii pentru copii".
Art.3                   Se acorda reprezentantilor teritoriali ai CAR (RT) un beneficiu pentru activitatea desfasurata pe parcursul anului 2017 in cuantum brut de 2% pe an, calculat la totalul soldurilor cotizatiilor depuse la fondul social si existente in evidenta la data de 31.12.2017 de catre membrii CAR aflati in coordonarea fiecarui RT.
Art.4                   Până la data de 31.01.2018, Compartimentul Economic Financiar va întocmi pentru fiecare membru  "Fișa cu situația financiară la 31.12.2017", conform modelului din Anexa 1 la prezenta Decizie.
Art.5                   În perioada 01.02 - 09.02.2018, Compartimentul Secretariat va expedia/preda tuturor membrilor CAR, prin reprezentanții teritoriali sau direct, prin e-mail sau prin poștă, in funcție de opțiunea fiecarui membru in parte, "Fișa cu situația financiară la 31.12.2017".
Data adoptării: 17.01.2018