marți, 6 februarie 2018

In atentia membrilor CAR si a tuturor cetatenilor interesati

DECIZIA COMITETULUI DIRECTOR
cu privire la verificarea solicitantilor de imprumuturi
si recuperarea sumelor datorate de la  rau-platnici

Art.1                   In scopul protejarii cotizatiilor depuse si al pastrarii echilibrului financiar, CAR COEZIUNEA SOCIALA nu va acorda imprumuturi membrilor aflati in una dintre situatiile de mai jos:

a.       Se afla ori s-au aflat in executare silita, in ultimii 5 ani de zile, ca urmare a neplatii unui imprumut contractat;
b.      Se afla ori s-au aflat in executare silita, in ultimii 2 ani de zile, in calitate de girant;
c.       A fost condamnat penal, in ultimii 5 ani, pentru fals si uz de fals in acte si declaratii;
d.      Prezinta ori a prezentat la CAR COEZIUNEA SOCIALA declaratii ori adeverinte false.
Art.2                   Pentru punerea in aplicare a prevederilor de la art. 1, se instituie urmatoarele responsabilitati:

a.       Consilierul de serviciu al CAR care primeste si inregistreaza o cerere de imprumut  devine coordonator al dosarului de imprumut care se constituie, inclusiv pentru cererile trimise pe e-mail in afara programului de lucru cu publicul din preziua intrarii in serviciu (intervalul 16.00 - 09.00);

b.      In calitate de coordonator, consilierul de serviciu va verifica documentele prezentate de catre fiecare solicitant de imprumut si de catre girantii sai, astfel:

*                        Situatia firmelor care au eliberat adeverinte de salariu, prin interogarea bazei de date a ANAF, la http://www.mfinante.gov.ro/infocodfiscal.html ;

*                        Situatia judiciara a solicitantilor de imprumut si girantilor acestora, prin interogarea bazei de date a instantelor de judecata din Romania, la http://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx
Art.3                   CAR isi rezerva dreptul de a obtine, pe orice cale legala, si alte informatii legate de bonitatea si istoricul financiar al fiecarui solicitant de imprumut si al girantilor acestuia, inclusiv apeland la institutii de tip Biroul de Credit.
Art.4                   Compartimentul Juridic al CAR va intocmi plangeri penale impotriva tuturor solicitantilor de imprumut care au depus sau depun la Registratura CAR acte si declaratii false, in scopul obtinerii unui imprumut, cu atat mai mult cu cat, in urma investigatiilor, se adevereste ca acestia au solicitat si obtinut in acest fel imprumuturi de la mai multe institutii de credit din Romania.
Art.5                    In toate dosarele cu rau-platnici, aflate pe rolul instantelor sau in executare silita,  CAR va cere executorilor judecatoresti ca executarea silita  sa se extinda nu numai asupra girantilor ci si asupra tertelor persoane care detin sau datorează debitorului disponibilitati banesti in lei si valuta, bunuri mobile si imobile, precum si titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, cu orice titlu, in temeiul unor raporturi juridice.

Data adoptarii: 06.02.2018