miercuri, 22 ianuarie 2020

Repartizarea beneficiului obtinut in 2019 catre membrii Casei de Ajutor Reciproc COEZIUNEA SOCIALA


DECIZIA COMITETULUI DIRECTOR
cu privire la repartizarea beneficiului pe anul 2019 si intocmirea fiselor cu situatia financiara a membrilor CAR la 31.12.2019

Art.1                   In baza Statutului CAR (art.20, lit.e si art.48, lit.j) beneficiul rezultat in urma exercitiului financiar 01.01-31.12.2019, se repartizeaza dupa cum urmeaza:
a.       4,7% pe an, neimpozabil, aplicat la soldul mediu lunar al fondului social individual, tuturor membrilor aflati in evidenta CAR la 31.12.2019 si inscrisi in programul special "Economii pentru copii";
b.      3,7 % pe an, neimpozabil, aplicat la soldul mediu lunar al fondului social individual, tuturor membrilor aflati in evidenta CAR la 31.12.2019 si inscrisi in programele de economii sau/si de imprumuturi, cu exceptia celor aflati in executare silita;
c.       2% pe an, impozabil, aplicat la soldul mediu lunar al fondului social total al   membrilor CAR coordonati, reprezentantilor teritoriali (RT) aflati in evidenta CAR la 31.12.2019, daca au in coordonare minim 5 membri CAR.
Art.2                   In baza Art.70 din Statutul CAR, beneficiul calculat conform art.1, lit.a-b din prezenta Decizie, se va  adauga la fondul social al fiecarui membru al CAR.
Art.3                   Reprezentantii teritoriali (RT) vor primi sumele cuvenite in baza statelor de plata, in numerar, prin mandat sau in contul bancar personal, conform optiunilor exprimate, cu precizarea ca sumele mai mari de 10.000 euro (echivalent in lei) se vor plati numai prin banca.
Art.4                   Până la 31.01.2020, Compartimentul Economic Financiar va întocmi pentru fiecare membru CAR "Fișa cu situația financiară la 31.12.2019", care se va distribui, la cererea membrilor interesati, incepand cu 01.02.2020, prin RT, e-mail sau la prezentarea la punctul de lucru din Bucuresti, str. Pajurei, nr. 13, Sector 1.

Data adoptării: 20.01.2020