joi, 9 ianuarie 2020

Incepand cu 01.01.2020, suma maxima care poate fi imprumutata de la CAR se majoreaza la 50.000 lei


DECIZIA COMITETULUI DIRECTOR
cu privire la modificarea Regulamentului Activitatii Financiare a CAR

Art.1                   Cap. V, art. 29, lit.b din Regulamentul Activitatii Financiare a CAR va avea un nou continut, dupa cum urmeaza:  "Suma maxima care poate fi imprumutata este de 3 ori valoarea fondului social si nu poate fi mai mica de 1.000 lei si mai mare de 50.000 lei".
Art.2                   Cap. V, art. 29, lit.g va avea urmatorul continut: "Pentru imprumuturile pana la 40.000 lei inclusiv, termenul maxim de rambursare este de 36 de luni. Pentru imprumuturile ce depasesc 40.000 lei, termenul maxim de rambursare este de 48 de luni. Prin decizie a Comitetului Director, in situatii justificate, perioada de rambursare se poate prelungi".
Art.3                   Noile prevederi se aplica incepand cu 01.01.2020.
Art.4                Compartimentul Secretariat va aduce la cunostinta membrilor CAR si a cetatenilor interesati continutul prezentei Decizii, prin postarea pe site-ul de Internet al CAR.