miercuri, 18 septembrie 2013

Hotararea Comitetului Director al CAR privind infiintarea punctelor de lucru in localitatile din tara

  1. In situatia in care in aceeasi localitate  sunt inscrisi in CAR "Coeziunea Sociala" cel putin 30 de membri, la intiativa oricarui membru al CAR, se poate convoca adunarea generala a membrilor CAR din localitatea respectiva pentru a analiza oportunitatea organizarii unui PUNCT LOCAL DE LUCRU.
  2. In situatia in care adunarea generala decide organizarea punctului de lucru, Comitetul Director al CAR va stabili, in proxima sedinta, toate masurile organizatorice pentru desfasurarea pe plan local a activitatii CAR, cu respectarea stricta a legislatiei specifice si a normelor financiare in vigoare.
  3. Beneficiile obtinute din activitatile globale ale CAR se vor repartiza pe punctele de lucru, proportional cu fondul de cotizatii depus de membrii CAR aflati in evidenta punctului de lucru respectiv.
  4. Toate aspectele legate de functionarea punctelor de lucru sunt precizate in: Statutul CAR,  Regulamentul de Ordine Interioara a CAR (ROF) si Regulamentul Activitatii Financiare a CAR (RAF).