marți, 3 septembrie 2013

Documente necesare pentru acordarea unui imprumut

            Pentru membrul CAR solicitant:

(1) Documente:

a.                       Contractul de imprumut intocmit potrivit Anexei nr. 2;

b.                       Copie de pe actul de identitate;

c.                        Copie de pe talonul de pensie si/sau adeverinta de venituri, pentru cei care lucreaza; acestea nu trebuie sa aiba o vechime mai mare de doua luni, in cazul talonului de pensie iar pentru celelalte documente vechimea nu trebuie sa depasesca 30 zile de la data emiterii;

(2) Conditii:

a.                       Sa nu aiba debite fata de CAR provenite din imprumuturi inca neachitate;

b.                       Sa fie la zi cu achitarea cotizatiei si contributiei la fondul de deces;

c.                        Pentru acordarea de imprumuturi membrul CAR trebuie sa aiba o vechime de cel putin 3 luni ;

d.                       Perioada de restituire a ratelor de imprumut sa nu depasesca 24 de luni.

e.                        In ultimele 12 luni, membrul CAR, sa nu fi beneficiat de doua imprumuturi CAR.           Pentru giranti:

(1) Documente:

a.                       Copie de pe actul de identitate;

b.                       Copie de pe talonul de pensie si/sau adeverinta de venituri pentru cei care lucreaza; acestea nu trebuie sa aiba o vechime mai mare de doua luni in cazul talonului de pensie, iar pentru celelalte documente vechimea nu trebuie sa depasesca 30 zile de la data emiterii;

c.                        Cerere-angajament prin care girantul isi exprima acordul cu valoarea imprumutului solicitat si se angajeaza solidar cu imprumutatul pentru restituirea ratelor de imprumut in cazul incapacitatii de plata a imprumutatului, Anexa 3. Cererea-angajament a girantului constituie anexa la contractul de imprumut.

(2) Conditii:

a.                       Girantul/girantii, trebuie sa aiba un venit lunar care sa permita retinerea din venituri a ratei lunare de imprumut; rata lunara a imprumutului poate fi in cota de maxim 1/3 din veniturile nete lunare ale acestuia;

b.                       Este de preferat ca girantul sa fie cadru militar activ sau pensionar militar.

c.                        Nu se solicita girant pentru un imprumut mai mic decat valoarea cotizatiilor depuse la CAR de catre titularul imprumutului,  la data solicitarii acestuia. Girarea imprumuturilor se va face in conditiile prevederilor Statutului CAR.