joi, 2 aprilie 2020

DECIZIA COMITETULUI DIRECTOR cu privire la aplicarea in cadrul CAR COEZIUNEA SOCIALA a prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 37 din 30.03.2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori


Art.1                   Obligatia de plata a ratelor imprumuturilor acordate de CAR pana la data de 30.03.2020 se poate suspenda la cererea imprumutatilor, cu pana la 9 luni dar nu mai mult de 31.12.2020.
Art.2                   Pot solicita suspendarea obligatiei de plata a ratelor doar imprumutatii care indeplinesc, cumulat, urmatoarele conditii:
a.       CAR nu a declarat scadenta anticipata la imprumut, din cauza neplatii ratelor, mai inainte de 30.03.2020, nu aveau restante la data instituirii starii de urgenta (16.03.2020) sau au platit restantele  pana la data solicitarii suspendarii obligatiei de plata.
b.      Veniturile imprumutatului au fost afectate direct sau indirect de pandemia COVID 19, conform normelor de aplicare a OUG 37/30.03.2020.
Art.3                   Termenul de rambursare a imprumutului se va prelungi cu o perioada egala cu suspendarea obligatiei de plata.
Art.4                   Pentru a beneficia de suspendarea rambursarii ratelor, cei interesati vor trimite catre CAR o cerere scrisa, prin posta/curier, prin depunere la PLC sau prin e-mail, la datele de contact precizate in contractul de imprumut, cel mai tarziu pana la 45 de zile de la intrarea in vigoare a OUG 37/30.03.2020.
Art.5                   Modificarea contractului de imprumut se va produce prin efectul legii, fara incheierea unui act aditional. In termen de 30 de zile de la inregistrarea cererii, CAR va comunica imprumutatului clauzele contractuale modificate pentru implementarea prevederilor OUG 37/30.03.2020.
Data adoptarii:  31.03.2020