joi, 18 septembrie 2014

NEVOIA DE INCREDERE

            Asocierea întro organizaţie de tip CAR este situată în mod imperios sub nevoia de încredere. Aceasta vizează în primul rând organele de conducere ale acelei organizaţii, apoi funcţionarea corectă a sistemului intern de reguli adoptat prin statut şi - nu în ultimul rând - calitatea tuturor membrilor organizaţiei respective.
          Trăim întro societate caracterizată în prezent, din păcate, de o paletă largă de adevărate cancere sociale: corupţie, hoţie, însuşirea unor bunuri prin fals şi uz de fals, mită, înşelăciune, dorinţa de înavuţire prin orice mijloace etc. În acest cadru social, noi afirmăm cu tărie că membrii CD al CAR “Coeziunea Socială” constituie o adevărată insulă de corectitudine şi onestitate. Asupra niciunuia dintre noi nu a planat şi nu planează nici cea mai mică umbră de necinste sau incorectitudine, în întreaga noastră carieră, aspect uşor de verificat de oricine doreşte acest lucru.           
          Angajamentul nostru ferm de a respecta prevederile statutare şi de a  nu favoriza pe nimeni, sub niciun aspect, este déjà cunoscut în rândurile membrilor CAR. Aplicarea regulei cu privire la vechimea în organizaţie şi a principiului “Primul venit, primul servit” asigură corectitudinea modului de acordare a împrumuturilor. Ne gândim să introducem în viitorul apropiat acordarea unor împrumuturi în situaţii de urgenţă, dar urgenţa va trebui să fie reală şi dovedită (cu titlu de exemplu, cazuri precum: decesul unui membru de familie, accident cu consecinţe serioase, nevoia unui tratament medical ce nu suferă amânare etc. Situaţiile care pot fi anticipate precum: nunta, naşterea unui copil, botezul – nu vor fi considereate “urgenţe”).
          Nu în ultimul rând nevoia de încredere se referă şi la calitatea sau caracterul tuturor membrilor asociaţiei. În acest sens ne place să credem, până la dovada contrară, că toţi colegii noştri îşi vor îndeplini cu responsabilitate şi bună credinţă drepturile şi obligaţiile ce le revin. Prezumpţia de corectitudine este o regulă de bază în activitatea noastră, dar în acelaşi timp CD are dreptul şi obligaţia de a verifica veridicitatea documentelor ce i se prezintă spre analiză. Mai mult, organizaţia noastră a făcut propuneri către celelalte CAR din ţară în vederea întocmirii unei baze de date comune cu privire la persoanele care, după ce au obţinut împrumuturi de la o CAR, au încercat să fraudeze sistemul întrun fel sau altul. Avem speranţa ca vom reuşi şi în acest demers!
          În concluzie, vă asigurăm de corectitudinea, seriozitatea şi buna noastră intenţie în proiectul pe care îl administrăm şi vă îndemnăm să va alăturaţi fără reţinere efortului nostru, în beneficiul dumneavoastră, în primul rând, şi al CAR “Coeziunea Socială”, care tinde – în viitorul apropiat - să devină, cu sprijinul dumneavoastră, una dintre cele mai performante case de ajutor reciproc din întrega ţară!

Comitetul Director al CAR “Coeziunea Socială”