luni, 8 septembrie 2014

Procedura de acreditare a reprezentantilor teritoriali ai CAR COEZIUNEA SOCIALAAsociatia Casa de Ajutor Reciproc Coeziunea Sociala (CAR)

Sediul central: Str. Pajurei, nr.13,
Sector 1, Bucuresti, cod 013152
Tel. 0736600961Procedura de acreditare a reprezentantilor teritoriali ai CAR COEZIUNEA SOCIALA

In scopul facilitarii accesului direct la serviciile financiare adresate pensionarilor, salariatilor si a diverselor grupuri de cetateni din institutii de stat, sindicate, asociatii, societati comerciale, comunitati locale etc., CAR "Coeziunea Sociala" a dezvoltat proceduri de lucru de la distanta si acrediteaza reprezentanti teritoriali (RTin toate localitatile din Romania.

Reprezentantii teritoriali se selectioneaza de catre Comitetul Director al CAR, din randul cetatenilor cu o buna reputatie morala si profesionala, care au acces si abilitati necesare in lucrul cu calculatorul si imprimanta si care dispun de conexiune la Internet.

Obligatiile reprezentantului teritorial al CAR sunt:
1.      Sa primeasca, prin e-mail, posta sau curier, contractele de imprumut intocmite de catre CAR, iar dupa semnarea acestora de catre imprumutat si giranti, in prezenta sa,  sa le contrasemneze, apoi sa le expedieze alaturi de originalele dosarelor de imprumut la sediul central al CAR, situat in Bucuresti, str. Pajurei, nr. 13, Sector 1.
2.      Optional, poate indruma/informa membrii CAR pentru inscrierea in CAR, parcurgerea procedurilor de lucru de la distanta si accesarea imprumuturilor.
3.      Optional, poate primi cereri de inscriere si cereri de imprumut, pe care sa le expedieze la Punctul Central de Lucru al CAR.

Drepturile reprezentantului teritorial al CAR sunt:
1.      Sa primeasca un beneficiu anual brut in suma de 2% calculat la soldul mediu lunar al cotizatiilor depuse de catre membrii CAR aflati in evidenta sa, daca in zona de responsabilitate sunt inregistrati cel putin 5 membri ai CAR.
2.      Sa beneficieze de o dobanda la imprumuturi mai mica cu 1% decat cea stabilita anual de catre Comitetul Director (CD) al CAR, daca in zona sa de responsabilitate sunt inregistrati cel putin 15 membri ai CAR.
3.      Sa deconteze unele cheltuieli efectuate pentru exercitarea atributiilor de RT, numai cu aprobarea prealabila a CD.
4.      Sa posteze anunturi publicitare si alte articole pe paginile de Internet ale localitatilor din zona sa de responsabilitate, pagini asociate portalului Consiliului National al Societatii Civile (CNSC).


Pasii de urmat pentru atribuirea calitatii de reprezentant teritorial al CAR sunt:
1.      Inscrierea ca membru in Asociatia CAR COEZIUNEA SOCIALA.
2.      Inregistrarea la CAR a unei cereri de intentie si a unui CV. In baza acestor documente, CAR emite o adresa necesara inregistrarii unei declaratii pe proprie raspundere la Notariat.
3.      Inregistrarea la Notariat si trimiterea catre CAR a unei declaratii pe propria raspundere, cu urmatorul continut: "Subsemnatul/a .................., in calitate de membru al Asociatiei Casa de Ajutor Reciproc "Coeziunea Sociala", ma angajez sa actionez pentru si in numele Asociatiei, in localitatea/zona ..................... In acest scop, voi desfasura activitati legate de promovarea scopului asociatiei, inscrierea de noi membri, verificarea identitatii persoanelor, autenticitatii documentelor si a semnaturilor olografe date pe documentele de inscriere si pe cele necesare acordarii imprumuturilor".
4.      Emiterea deciziei de atribuire a calitatii de RT (de catre Comitetul Director al CAR).
5.      Semnarea de catre RT a unui angajament privind respectarea normelor legale cu privire la protectia datelor cu caracter personal.
6.      Optional, obtinerea autorizatiei de postare pe paginile de Internet ale localitatilor coordonate de catre RT (de catre Secretariatul CAR).


Instituire/actualizari ale procedurii
Hotararea/Decizia
30.08.2017
444/30.08.2017
18.09.2018
537/18.09.2018
05.03.2020
132/05.03.2020