luni, 8 septembrie 2014

Decizie privind atribuirea calitatii de reprezentant teritorial al CAR Coeziunea Sociala


DECIZIE

privind atribuirea calitatii de reprezentant teritorial al CAR Coeziunea Sociala

          Pentru simplificarea aplicarii procedurii de inscriere, cotizare si imprumut de la distanta, in scopul facilitarii accesului cetatenilor la serviciile oferite de CAR "Coeziunea Sociala" se instituie calitatea de reprezentant teritorialal al CAR, astfel:
Art. 1 Atributiile reprezentantului teritorial al CAR sunt:
 • a.Informeaza cetatenii despre conditiile de inscriere in CAR, cele de accesare a imprumuturilor  si despre serviciile oferite de catre CAR "Coeziunea Sociala";
 • b.Confirma,  prin semnatura olografa, autenticitatea semnaturilor de pe cererile de imprumut, contractele de imprumut si declaratiile angajament ale membrilor CAR si girantilor acestora, domiciliati in zona de responsabilitate, inainte ca acestea sa fie inaintate la sediul central al CAR;
 • c.Primeste formularele contractelor de imprumut redactate de catre conducerea CAR si, dupa semnarea lor de catre beneficiarii de imprumut si girantii acestora, le expediaza la sediul central al CAR. Taxele si tarifele aferente expedierii se vor suporta de catre beneficiarii de imprumuturi.

Art. 2  Conditiile care trebuie indeplinite de catre un membru CAR pentru a fi numit reprezentant teritorial sunt:
 • a. Sa fie  membru al CAR "Coeziunea Sociala", cu cotizatia la zi;
 • b.Sa dispuna de o conexiune la Internet si sa aiba cunostintele necesare gestionarii corespondentei  prin e-mail;
 • c.Sa inregistreze o declaratie pe propria raspundere, autentificata la Notariat, cu urmatorul continut: "Subsemnatul .................. in calitate de reprezentant teritorial al CAR Coeziunea Sociala, ma angajez sa confirm prin semnatura olograf autenticitatea semnaturilor pe actele necesare acordarii imprumuturilor membrilor CAR din zona mea de responsabilitate, dupa verificarea documentelor lor de identitate"

Art. 3  Reprezentantul teritorial al CAR are urmatoarele drepturi:
 • a.Sa beneficieze, la acordarea imprumuturior CAR, de o dobanda  mai mica decat cea stabilita anual de catre CD al CAR.
 • b.Sa inainteze propuneri catre CD al CAR Coeziunea Sociala pentru ajutorarea unor membri ai CAR din zona sa de responsabilitate, aflati in situatii deosebite;
 • c.Sa solicite CD al CAR Coeziunea Sociala decontarea cheltuielilor efectuate pentru exercitarea atributiilor, in calitate de reprezentant teritorial al CAR;
 • d.Sa beneficieze de stimulente financiare, cu aprobarea CD al CAR, acordate conform prevederilor Statutului CAR, proportional cu nr. de membri ai CAR din zona sa de responsabilitate;
 • e.Sa fie numit sef al punctului local de lucru al CAR, in situatia in care localitatile pe care le deserveste au cel putin 30 de membri ai CAR;

Art. 4   Numirea  reprezentantilor teritoriali:
        Reprezentantii teritoriali se numesc prin decizie a CD al CAR Coeziunea Sociala.

Data adoptarii deciziei: 23.09.2014

NOTA: 
Reprezentantii zonali vor fi nominalizati, cu datele lor de contact, atat pe pagina de Internet a CAR cat si pe paginile de Internet ale celor 3180 de localitati din Romania (comune, orase si municipii). Persoanele interesate sa devina reprezentanti zonali in localitatile lor de domiciliu/resedinta, sunt rugate sa se inscrie in CAR Coeziunea Sociala, apoi sa trimita la sediul central din str. Pajurei, nr. 13, Sector 1 Bucuresti, declaratia mentionata la Art. 2, lit. c din Decizia CD de mai sus.