luni, 8 septembrie 2014

Procedura de acreditare a reprezentantilor teritoriali ai CAR COEZIUNEA SOCIALAAsociatia Casa de Ajutor Reciproc Coeziunea Sociala (CAR)

Sediul central: Str. Pajurei, nr.13,
Sector 1, Bucuresti, cod 013152
Tel. 0736600961, Fax 0314379581Procedura de acreditare a reprezentantilor teritoriali ai CAR COEZIUNEA SOCIALA

In scopul facilitarii accesului la serviciile financiare adresate pensionarilor, salariatilor si diverselor grupuri de cetateni (institutii de stat, sindicate, asociatii, societati comerciale, comunitati locale, etc.), CAR "Coeziunea Sociala" numeste reprezentanti teritoriali (denumiti prescurtat RT) - denumire generica, in care sunt cuprinsi:
a.      Reprezentantii locali, in situatia in care acestia coordoneaza activitatea CAR dintr-o singura localitate; 
b.      Reprezentantii zonali, in situatia in care acestia coordoneaza activitatea CAR din mai multe localitati;
Reprezentantii teritoriali se numesc din randul cetatenilor cu o buna reputatie morala si profesionala, care au cunostinte si abilitati necesare in lucrul cu calculatorul si care dispun de o conexiune permanenta la Internet.

Obligatiile reprezentantului teritorial al CAR sunt:
1.      Primirea cererilor de inscriere in CAR si a cererilor de imprumut, indrumarea membrilor CAR pentru parcurgerea procedurilor de lucru de la distanta ale CAR.
2.      Inregistrarea la Notariat a unei declaratii pe propria raspundere, cu urmatorul text: "Subsemnatul/a .................. in calitate de membru al Asociatiei Casa de Ajutor Reciproc "Coeziunea Sociala", ma angajez sa actionez pentru si in numele Asociatiei, in localitatea/zona ..................... In acest scop, voi desfasura activitati legate de promovarea scopului asociatiei, inscrierea de noi membri, verificarea identitatii persoanelor, autenticitatii documentelor si a semnaturilor olografe date pe documentele de inscriere si pe cele necesare acordarii imprumuturilor", declaratie pe care o trimite, in original, la sediul CAR. In baza acestei declaratii, CAR emite o decizie de atribuire a calitatii de reprezentant teritorial al CAR.
3.      Primirea prin e-mail, posta sau curier a contractelor de imprumut redactate de catre CAR  in dublu exemplar. Dupa semnarea contractelor de catre imprumutat si giranti, in prezenta sa, le contrasemneaza, apoi le expediaza alaturi de originalele cererilor de imprumut si  anexele acestora, la sediul central al CAR situat in Bucuresti, str. Pajurei, nr. 13, Sector 1.

Drepturile reprezentantului teritorial al CAR sunt:
1.      Sa primeasca un beneficiu anual in suma de 2% calculat la soldul lunar al cotizatiilor depuse de catre membrii CAR aflati in evidenta sa.
2.      Sa beneficieze de o dobanda la imprumuturi mai mica cu 1% decat cea stabilita anual de catre Comitetul Director (CD) al CAR, daca in zona sa de responsabilitate sunt inregistrati cel putin 15 membri ai CAR.
3.      Sa deconteze unele cheltuieli efectuate pentru exercitarea atributiilor de RT, cu anuntarea si aprobarea prealabila a CD.
4.      Sa posteze anunturi si alte articole publicitare pe paginile de Internet ale localitatilor din zona sa de responsabilitate, pagini asociate portalului Consiliului National al Societatii Civile (CNSC).

Pasii de urmat pentru atribuirea calitatii de reprezentant teritorial al CAR sunt:
1.      Inscrierea ca membru in Asociatia CAR COEZIUNEA SOCIALA.
2.      Trimiterea catre CAR a unei cereri de intentie si a unui CV. In baza acestor documente, CAR emite o adresa necesara la Notariat.
3.      Inregistrarea la Notariat si trimiterea catre CAR a unei declaratii pe propria raspundere, cu urmatorul text: "Subsemnatul/a .................., in calitate de membru al Asociatiei Casa de Ajutor Reciproc "Coeziunea Sociala", ma angajez sa actionez pentru si in numele Asociatiei, in localitatea/zona ..................... In acest scop, voi desfasura activitati legate de promovarea scopului asociatiei, inscrierea de noi membri, verificarea identitatii persoanelor, autenticitatii documentelor si a semnaturilor olografe date pe documentele de inscriere si pe cele necesare acordarii imprumuturilor".
4.      Emiterea deciziei de atribuire a calitatii de RT (de catre Comitetul Director al CAR).
5.      Semnarea de catre RT a unui angajament privind respectarea normelor legale cu privire la protectia datelor cu caracter personal.
6.      Emiterea autorizatiei de postare pe paginile de Internet ale localitatilor coordonate de catre RT (de catre Secretariatul CAR).

Data instituirii procedurii si modificari ulterioare
Decizia Comitetului Director
24.09.2014
43/24.09.2014
30.08.2017
444/30.08.2017
18.09.2018
537/18.09.2018