joi, 11 februarie 2021

Se convoaca Adunarea Generala a membrilor CAR la data de 11.03.2021, ora 12.00

 

DECIZIA COMITETULUI DIRECTOR

cu privire la convocarea Adunarii Generale a membrilor CAR

Art.1                   Se convoaca Adunarea Generala in ziua de joi, 11.03.2021, ora 12.00, avand pe ordinea de zi actualizarea prevederilor documentelor de baza ale activitatii CAR, dupa cum urmeaza:

a.   Actualizarea Statutului CAR (clic aici pentru accesarea proiectului); (clic aici pentru accesarea Hotararii AG); (clic aici pentru descarcarea noului Statut);

b. Actualizarea Regulamentului Activitatii Financiare (clic aici pentru accesarea proiectului); (clic aici pentru accesarea Hotararii AG); (clic aici pentru descarcarea noului Regulament al Activitatii Financiare);

c.   Actualizarea Regulamentului Intern (clic aici pentru accesarea proiectului);(clic aici pentru accesarea Hotararii AG);  (clic aici pentru descarcarea noului Regulament Intern);

d.  Adoptarea Regulamentului Adunarilor Generale (clic aici pentru accesarea proiectului)(clic aici pentru accesarea Hotararii AG);  (clic aici pentru descarcarea noului Regulament al Adunarilor Generale);

Art.2                   Proiectele celor patru documente vor fi dezbatute si aprobate initial in cadrul Comitetului Director al CAR, urmand sa fie puse la dispozitia membrilor CAR, prin postarea pe site-ul de Internet, in ziua de 22.02.2021.

Art.3                   Avand in vedere restrictiile impuse de pandemie, lucrarile Adunarii Generale se vor desfasura in procedura de la distanta instituita prin Hotararea Adunarii Generale nr. 1/14.01.2021 cu privire la validarea noii proceduri de lucru si de adoptare a hotararilor in cadrul Adunarii Generale a CAR (clic aici pentru consultare).

Data adoptarii Deciziei CD de convocare a Adunarii Generale: 10.02.2021

Nota: 

1. Membrii CAR sunt rugati sa trimita la adresa de e-mail car.coeziuneasociala@gmail.com observatii si propuneri de completare a celor 4 proiecte de documente supuse dezbaterii, pana la 04.03.2021, ora 12.00;

2. Forma finala a celor 4 documente, inclusiv formularul buletinului de vot, vor fi publicate pe site la data de 05.03.2021, ora 14.00.

3. Membrii CAR isi pot exercita dreptul de vot in perioada 05-11.03.2021, ora 12.00, respectiv pana pe 15.03.2021, ora 12.00.

4. In situatia nerealizarii cvorumului de jumatate plus unu din numarul membrilor aflati in evidenta CAR la data primei convocari, Adunarea Generala se reconvoaca pentru ziua de 15.03.2021, ora 12.00.

5. Buletinul de vot poate fi solicitat prin e-mail la car.coeziuneasociala@gmail.com sau poate fi descarcat de pe site (clic aici pentru descarcare).

COMITETUL DIRECTOR AL CAR COEZIUNEA SOCIALA

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariile sunt permise in scopul informarii mai rapide si reciproce a membrilor CAR, in legatura cu unele probleme de natura tehnica ce pot sa apara in procesul de logare si folosire a serviciului de vizualizare online a situatiilor financiare.